top of page

XXV posiedzenie Rady Fundacji Muzeum PNiG im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce

W dniu 20 listopada 2009 r. w sali posiedzeń Zarządu PKN ORLEN S.A. odbyło się posiedzenie Rady Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. I. Łukasiewicza w Bóbrce. Posiedzeniu przewodniczył pan Mieczysław Jakiel - prezes Rady Fundacji. Przedmiotem obrad Rady było:

  • informacja Zarządu Fundacji o realizacji programu działania i wykonaniu budżetu za 10 miesięcy 2009 r.,

  • udzielenie pełnomocnictwa dla Zarządu Fundacji na podejmowanie wskazanych zobowiązań finansowych o wartości przekraczającej 10000 zł,

  • zatwierdzenie programu działania i budżetu wraz z preliminarzem wydatków utrzymania Muzeum w Bóbrce na rok 2010.

Po dyskusji Rada Fundacji Bóbrka zatwierdziła:

  • budżet Fundacji na rok 2010 w wysokości 1 481 000 zł. wraz z preliminarzem wydatków utrzymania Muzeum oraz

  • program działania Fundacji Bóbrka w roku 2010.


1 wyświetlenie0 komentarzy
bottom of page