top of page

Najlepsza absolwentka Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Najlepszą absolwentką Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w roku 2009 została mgr inż. Marta Łańka uzyskując Honorowa Szpadę SITPNiG


Pani mgr inż. Marta Łańka jest absolwentką Wydziału Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska, specjalność Geofizyka Środowiska uzyskując średnią ocen ze studiów 5,32. W dniu 22 września 2009 r. obroniła z wynikiem celującym pracę magisterska „Problemy interpretacyjne dolomitu głównego Ca2 na podstawie zdjęcia Chartów 3D”, której promotorem była prof. Kaja Pietsch. Studiowała także geofizykę na Norweskim Uniwersytecie Technicznym w Trondheim, realizując samodzielnie projekt pt. „Czy tłumienie fal sejsmicznych może być źródłem informacji na temat stopnia nasycenia gazem dolomitu głównego?”, który stał się później częścią jej pracy magisterskiej. Opiekunem projektu był prof. Egil Tjaland. Przez cały okres studiów była jedną z najlepszych studentek wydziału, corocznie otrzymując stypendium za wyniki w nauce. W 2008 roku otrzymała stypendium dla dwóch najlepszych studentów Wydziału fundowane przez firmę LOTOS oraz w 2009 roku stypendia ‘LLP Erasmus’ i firmy VNG Leipzig, które pozwoliły jej na podjęcie nauki, podczas ostatniego semestru studiów, na Norweskim Uniwersytecie Technicznym w Trondheim. W lecie 2009 r., dzięki stypendium dla wybitnych studentów, pracowała w StatoilHydro w Oslo. Już jako studentka brała czynny udział w studenckim życiu naukowym. Uczestniczyła w Studenckiej Sesji Naukowej „Barbórka” (2008), w Międzynarodowej Konferencji Naukowo Technicznej-GEOPETROL 2008, w Międzynarodowej Konferencji EAGE w Amsterdamie oraz w programie wspierającym wybitnych studentów: SEG/ExxonMobil Student Education Program (2009). Pani Marta Łańka od wielu lat jest zawodniczką ekstraklasowego klubu tenisa stołowego „Rafaello” Kazimierza Wielka. Jest wielokrotną mistrzynią i medalistką województwa świętokrzyskiego w tenisie stołowym w różnych kategoriach wiekowych. Z sukcesami reprezentowała także Akademicki Klub Sportowy AGH Kraków. Jest Indywidualną Akademicką V-ce Mistrzynią Polski Uczelni Technicznych z 2005 roku oraz Indywidualną Mistrzynią Polski Uczelni Technicznych z 2006 roku, a także wraz z drużyną AZS AGH zdobyła Akademickie V-ce Mistrzostwo Polski Uczelni Technicznych w 2005 roku. Pani mgr inż. Marta Łańka pracuje w firmie Schlumberger (WesternGeco w Stavanger, Norwegia), gdzie zajmuje się przetwarzaniem morskich danych sejsmicznych 4D.

25 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page