top of page

Najlepszy absolwent Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu w roku 2009

Najlepszym absolwentem Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu w roku 2009 został: mgr inż. Albert Złotkowski uzyskując Honorowa Szpadę SITPNiG


Pan mgr inż. Albert Złotkowski, podczas studiów był aktywnym członkiem koła naukowego GEOWIERT od 2006 r. Od 2008 r pełnił funkcję przewodniczącego koła. Jest laureatem Studenckich Sesji Naukowych:

  • 2006 r – II miejsce, referat pt: „Laboratoryjny model do testowania konstrukcji otworowego wymiennika ciepła”;

  • przewodności cieplnej”.2007 r – II miejsce, referat pt. „Wpływ parametrów zaczynów uszczelniających na ich współczynnik

W roku akademickim 2007/2008 był na indywidualnym toku studiów. Jest współautorem jednej publikacji: Gonet A., Śliwa T., Złotkowski A.: „Możliwości magazynowania i pozyskiwania ciepła za pośrednictwem otworowych wymienników ciepła”, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne – styczeń – luty 2008; W dniu 17 czerwca 2009 r – obronił pracę dyplomową pt: „Wybrane aspekty podziemnego magazynowania ciepła” z wynikiem bardzo dobry. Obecnie jest studentem studiów doktoranckich na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.

46 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page