top of page

Posiedzenie Głównej Komisji ds Szkolenia Zarządu Głównego SITPNiG

W dniu 9 grudnia 2009 r. odbyło się trzecie w bieżącej kadencji posiedzenie Głównej Komisji Szkoleniowej Zarządu Głównego SITPNiG. Zebraniu przewodniczył Józef Lenart. Przedmiotem posiedzenia było: • analiza projektu Statutu Ośrodka Szkolenia i Rzeczoznawstwa SITPNiG, • zaopiniowanie regulaminu rzeczoznawcy i wykładowcy SITPNiG, • przedyskutowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2010. Komisja szczegółowo przeanalizowała projektu Statutu Ośrodka Szkolenia i Rzeczoznawstwa SITPNiG jako niepublicznej placówki oświatowej kształcenia ustawicznego nadzorowanej przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, w szczególności zakres tematyki organizowanych kursów i szkoleń. Program pracy OSiR na 2010 r. został wzbogacony o propozycje organizacji specjalistycznych szkoleń m.in. z zakresu technologii LNG i CNG, ochrony własności intelektualnej. Członkowie Komisji podkreślili potrzebę okresowych spotkań w celu wymiany informacji obejmujących tematykę realizowanych szkoleń, programy oraz doświadczenia organizacyjne.

3 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page