Posiedzenie Głównej Komisji Organizacyjnej Zarządu Głównego SITPNiG

11/12/2009

W dniu 11 grudnia 2009 r. odbyło się w Krakowie posiedzenie Głównej Komisji Organizacyjnej Zarządu Głównego SITPNiG. Zebraniu przewodniczył wiceprzewodniczący Komisji Piotr Marcinkowski. 
Podczas posiedzenia członkowie Komisji wnikliwie przedyskutowali treść Statutu Ośrodka Szkolenia i Rzeczoznawstwa SITPNiG, omawianego wcześniej na posiedzeniu Komisji ds. Szkolenia ZG SITPNiG wymaganego przez władze oświatowe przy ubieganiu się o uznanie OSiR za placówkę oświatową. W następstwie dyskusji Komisja pozytywnie zaopiniowała treść „Statutu OSiR”.
W dalszej części obrad Komisja omówiła projekt Regulaminu Rzeczoznawcy i Wykładowcy SITPNiG, a po dyskusji postanowiła pozytywnie zaopiniować przygotowany projekt Regulaminu. 
Komisja wnikliwie przeanalizowała wnioski przedstawione przez Zarządy Oddziałów SITPNiG o nadanie odznak honorowych SITPNiG i FSNT NOT zasłużonym członkom i sympatykom SITPNiG w tym:
•    34 Srebrnych Honorowych Odznak SITPNiG, 
•    19 Złotych Honorowych Odznak SITPNiG, w tym 2 dla  wybitnych działaczy FSNT NOT,
•    2 Diamentowych Honorowych Odznak SITPNiG,
•    2 Srebrnych Honorowych Odznak FSNT NOT
•    1 Złotą Honorowa Odznakę  FSNT NOT.
Komisja uznała za konieczne dokonanie przeglądu regulaminów obowiązujących w SITPNiG oraz wniesienie niezbędnych korekt.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Polecane

Pomnik historii dla XIX wiecznej kopalni ropy naftowej w Bóbrce.

December 11, 2018

1/4
Please reload

Ostatnio dodane
Please reload

Wyszukaj po frazach