top of page

Posiedzenie Głównej Komisji Organizacyjnej Zarządu Głównego SITPNiG

W dniu 11 grudnia 2009 r. odbyło się w Krakowie posiedzenie Głównej Komisji Organizacyjnej Zarządu Głównego SITPNiG. Zebraniu przewodniczył wiceprzewodniczący Komisji Piotr Marcinkowski. Podczas posiedzenia członkowie Komisji wnikliwie przedyskutowali treść Statutu Ośrodka Szkolenia i Rzeczoznawstwa SITPNiG, omawianego wcześniej na posiedzeniu Komisji ds. Szkolenia ZG SITPNiG wymaganego przez władze oświatowe przy ubieganiu się o uznanie OSiR za placówkę oświatową. W następstwie dyskusji Komisja pozytywnie zaopiniowała treść „Statutu OSiR”. W dalszej części obrad Komisja omówiła projekt Regulaminu Rzeczoznawcy i Wykładowcy SITPNiG, a po dyskusji postanowiła pozytywnie zaopiniować przygotowany projekt Regulaminu. Komisja wnikliwie przeanalizowała wnioski przedstawione przez Zarządy Oddziałów SITPNiG o nadanie odznak honorowych SITPNiG i FSNT NOT zasłużonym członkom i sympatykom SITPNiG w tym: • 34 Srebrnych Honorowych Odznak SITPNiG, • 19 Złotych Honorowych Odznak SITPNiG, w tym 2 dla wybitnych działaczy FSNT NOT, • 2 Diamentowych Honorowych Odznak SITPNiG, • 2 Srebrnych Honorowych Odznak FSNT NOT • 1 Złotą Honorowa Odznakę FSNT NOT. Komisja uznała za konieczne dokonanie przeglądu regulaminów obowiązujących w SITPNiG oraz wniesienie niezbędnych korekt.

2 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page