Posiedzenie Głównej Komisji d/s Historii i Muzealnictwa Zarządu Głównego SITPNiG

15/12/2009

W dniu 15 grudnia 2009 r. odbyło się w Krakowie posiedzenie Głównej Komisji ds. Historii i Muzealnictwa Zarządu Głównego SITPNiG. Posiedzeniu przewodniczył Mieczysław Jakiel – przewodniczący Komisji. Głównymi tematami omawianymi przez Komisję były:
1.    Program prac związanych z rekonstrukcją przypowierzchniowej i nadziemnej części zlikwidowanych kopanek na terenie Muzeum w Bóbrce;
2.    Problemy realizacji projektu ekspozycji „Historii polskiego gazownictwa ziemnego”;
3.    Projekt prac konserwatorsko-remontowych obiektów zabytkowych w Muzeum w Bóbrce;
4.    Problemy działalności Fundacji ds. remontowo-konserwatorskich Mauzoleum Władysława Długosza;
5.    Opracowania biogramów zasłużonych naftowców i gazowników do Słownika Techników Polskich.
Komisja pozytywnie oceniła przebieg prac związanych z rekonstrukcją przypowierzchniowej i nadziemnej części zlikwidowanych kopanek na terenie Muzeum w Bóbrce. Uznała za celowe udostępnienie tych obiektów zwiedzającym oraz wzbogacenie ich w eksponaty właściwe dla prac górniczych tamtego czasu.
Komisja zapoznała się ze stanem realizacji architektoniczno-budowlanej części projektu ekspozycji „Historii polskiego gazownictwa ziemnego”. Mimo problemów stan zaawansowania prac jest zadawalający i należy żywić nadzieję, że zostanie zakończony w I kwartale 2010 r. Konieczne jest jednak opracowanie multimedialnej części tego obiektu.
Prezes Zarządu Fundacji Bóbrka zreferował projekt prac remontowo-konserwatorskich zabytkowych obiektów w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce. Wiąże się on ściśle z programem realizacją projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: „Rozbudowa i poprawa atrakcyjności Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce w ramach ochrony dziedzictwa kulturowego regionu”. Projekt zakłada wykonanie pięciu głównych zadań inwestycyjnych:
1.    konserwacja warsztatu i kuźni z II połowy XIX w.,
2.    wykonanie ekspozycji obrazujących poszukiwanie, eksploatację, przesył i dystrybucje gazu ziemnego,
3.    instalacja dźwigu dla osób niepełnosprawnych,
4.    wykonanie ekspozycji „Kopalnia ropy naftowej z lat 60-tych”,
5.    konserwacja urządzeń wiertniczych udarowych.
Komisja z wielkim uznaniem odniosła się do inicjatywy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. Oddział w Sanoku w sprawie gotowości do pomocy w ratowaniu przed całkowitą dewastacją Mauzoleum Władysława Długosza. Jednak powołana do tego celu Fundacja nie może podjąć realnej działalności ze względów formalno prawnych i właścicielskich obiektu.
Komisja zwróciła się do wszystkich członków SITPNiG o opracowywanie biogramów wybitnych naftowców i gazowników, które mogłyby być publikowane w następnych tomach „Słownika Techników Polskich”.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Polecane

Pomnik historii dla XIX wiecznej kopalni ropy naftowej w Bóbrce.

December 11, 2018

1/4
Please reload

Ostatnio dodane
Please reload

Wyszukaj po frazach