top of page

VI Posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG

W dniu 18 grudnia 2009 r. odbyło się w Krakowie VI w bieżącej kadencji posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG. Obradom ZG SITPNiG przewodniczył wiceprezes SITPNiG Zarząd Główny SITPNiG przyjął plan pracy Stowarzyszenia na 2010 r., a na podstawie opinii Głównej Komisji Finansowo-Budżetowej zatwierdził prowizorium budżetowe SITPNiG na 2010 r. Zarząd Główny SITPNiG podjął uchwałę w sprawie zorganizowania w dniach 12 - 14 maja 2010 r. V Polskiego Kongresu Naftowców i Gazowników w Bóbrce pod przewodnim hasłem: „Przemysł naftowy i gazowniczy strategicznym elementem programu rozwoju gospodarczego Polski do 2030 roku”. Na wniosek Komitetu Naukowo-Technicznego ds. Gazownictwa Zarząd Główny SITPNiG uznał za celowe i konieczne podjęcie intensywnych działań zmierzających do wydania dzieła „Vademecum Inżyniera Gazownika”. W oparciu o opinie Głównej Komisji ds. Szkolenia i Głównej Komisji Organizacyjnej Zarząd Główny SITPNiG uchwalił: Statut OSiR SITPNiG oraz Regulaminy Rzeczoznawcy i Wykładowcy SITPNiG. Na wniosek Rady Technicznej Rzeczoznawców SITPNiG Zarząd Główny nadał uprawnienia rzeczoznawcy SITPNiG: mgr inż. Januszowi Pudło w zakresie wiertnictwo – górnictwo naftowe,

Zarząd Główny nadał zasłużonym członkom Stowarzyszenia diamentowe, złote i srebrne odznaki honorowe SITPNiG, a także wystąpił do Zarządu Głównego FSNT NOT o nadanie odznak honorowych FSNT NOT. Diamentowe Odznaki Honorowe SITPNiG nadano następującym: Romanowi Duszy i Piotrowi Niewiarowskiemu. Złotą Honorową Odznaką SITPNiG zostały wyróżnione następujący: Wojciech Ratyński, Kazimierz Wawrzyniak, Daria Dembowska-Krypczyk, Irena Waliczek, Leszek Boryczko, Edward Gruszczyk, Eugeniusz Berwald, Zbigniew Oskroba, Dorota Kluk, Małgorzata Eliasz, Andrzej Janocha, Piotr Jakubowicz, Alfons Dudek, Teresa Steliga, Jan Lubaś, Wojciech Korfanty, Jadwiga Zamojcin, Jacek Pawłowski i Eugeniusz Flerkowski. Srebrną Honorową Odznaką SITPNiG wyróżniono: Tadeusza Bałucha, Władysława Fendera, Magdalenę Pochopień, Artura Pysza, Marka Wilczyńskiego, Dariusza Biłana, Iwonę Birę, Mariusza Dobrzańskiego, Tadeusza Herczyńskiego, Józefa Janika, Zbigniewa Jarzynę, Pawła Jurasza, Zdzisława Krupiczowicza, Krystiana Liszkę, Władysława Malinowskiego, Wojciecha Michałowskiego, Ryszarda Natkańca, Zdzisława Pitułę vel Cyganik, Marię Serafin, Dominika Staśko, Alicję Sułkowską, Janusza Ślebodzińskiego, Mariana Targosza, Marcina Andrejczyka, Zbigniewa Chmurę, Kazimierza Jakubowskiego, Jerzego Liberę, Stanisława Węgierskiego, Grzegorza Zimę, Bogdana Filara, Marcina Warneckiego, Agnieszkę Stachowicz, Tadeusza Kwilosza i Piotra Kaszę. Ponadto Zarząd Główny SITPNiG zaakceptował wnioski na złote i srebrne odznaki honorowe FSNT NOT dla 14 Koleżanek i Kolegów. Po części roboczej posiedzenia odbyło się tradycyjne koleżeńskie spotkanie świąteczno-noworoczne.

14 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page