top of page

Posiedzenie Komitetu Redakcyjnego "Vademecum Gazownika"

W dniu 3 lutego 2010 r. odbyło się w Warszawie posiedzenie Komitetu Redakcyjnego „Vademecum Gazownika”. Na podstawie pozytywnego stanowiska Zarządu Głównego SITPNiG, Komitet Naukowo-Techniczny ds. Gazownictwa powołał Komitet Redakcyjny „Vademecum Gazownika”, którego celem jest opracowanie i wydanie dzieła zawierającego kompendium wiedzy potrzebnej pracownikom zatrudnionym w branży gazowniczej oraz studentom specjalności naftowych, gazowniczych i energetycznych, a także osobom zainteresowanym poszerzeniem wiedzy w zakresie problematyki gazowniczej. W skład Komitetu Redakcyjnego zostali powołani Koledzy: Adam Matkowski – przewodniczący, Andrzej Barczyński – wiceprzewodniczący, Stanisław Nagy – wiceprzewodniczący, Robert Piotrowski – sekretarz, Kazimierz Nowak – członek, Stanisław Szafran – członek.

Głównymi tematami posiedzenia Komitetu Redakcyjnego były:

· zatwierdzenie programu merytorycznego „Vademecum Gazownika”,

· opracowanie kosztorysu wydania dzieła,

· określenie harmonogramu prac,

· wstępne wytypowanie składu autorskiego i recenzentów,

· przyjęcie treści wystąpienia do potencjalnych sponsorów.

Komitet uznał, że przy podjęciu intensywnych prac i zdyscyplinowaniu zespołu autorskiego istnieją realne szanse na wydanie dzieła do końca 2011 roku.

Komitet zatwierdził program projektowanego „Vademecum Gazownika” zaproponowany ramowo przez prof. dr hab. inż. Stanisława Nagy’a.

4 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page