Posiedzenie Komitetu Redakcyjnego "Vademecum Gazownika"

W dniu 3 lutego 2010 r. odbyło się w Warszawie posiedzenie Komitetu Redakcyjnego „Vademecum Gazownika”. Na podstawie pozytywnego stanowiska Zarządu Głównego SITPNiG, Komitet Naukowo-Techniczny ds. Gazownictwa powołał Komitet Redakcyjny „Vademecum Gazownika”, którego celem jest opracowanie i wydanie dzieła zawierającego kompendium wiedzy potrzebnej pracownikom zatrudnionym w branży gazowniczej oraz studentom specjalności naftowych, gazowniczych i energetycznych, a także osobom zainteresowanym poszerzeniem wiedzy w zakresie problematyki gazowniczej. W skład Komitetu Redakcyjnego zostali powołani Koledzy: Adam Matkowski – przewodniczący, Andrzej Barczyński – wiceprzewodniczący, Stanisław Nagy – wiceprzewodniczący, Robert Piotrowski – sekretarz, Kazimierz Nowak – członek, Stanisław Szafran – członek.

Głównymi tematami posiedzenia Komitetu Redakcyjnego były:

· zatwierdzenie programu merytorycznego „Vademecum Gazownika”,

· opracowanie kosztorysu wydania dzieła,

· określenie harmonogramu prac,

· wstępne wytypowanie składu autorskiego i recenzentów,

· przyjęcie treści wystąpienia do potencjalnych sponsorów.

Komitet uznał, że przy podjęciu intensywnych prac i zdyscyplinowaniu zespołu autorskiego istnieją realne szanse na wydanie dzieła do końca 2011 roku.

Komitet zatwierdził program projektowanego „Vademecum Gazownika” zaproponowany ramowo przez prof. dr hab. inż. Stanisława Nagy’a.

Polecane
Ostatnio dodane
Wyszukaj po frazach

© 2017 by Dominika Bernaś dla SITPNiG

Tel: +48 12/ 421 32 47, 12/ 426 11 25