top of page

Nowy zawód - technik gazownik

Z inicjatywy i przy usilnym wsparciu Mazowieckiej Spółki Gazownictwa 150 uczniów ze specjalizacji gazownictwo i urządzenia sanitarne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi może uczestniczyć w różnorodnych formach zajęć dodatkowych. Wszystko to za sprawą projektu „Kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Technikum Urządzeń Sanitarnych w ZSP nr 3 w Łodzi we współpracy z MSG sp. z o.o.”. Dofinansowanie projektu wynosi przeszło 1,2 mln zł i pochodzi ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007–2013 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydatki poniesione na ten cel przez MSG zostaną w całości zrefundowane przez Unię Europejską. Dzięki unijnemu wsparciu uczniowie będą mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę i zapoznać się z praktycznymi aspektami pracy w swoim zawodzie, a taka umiejętność jest nie do przecenienia na współczesnym rynku pracy. Zgłębianie tajników zawodu umożliwi im przewidziana w projekcie „Biblioteka gazownika i mechanika”, w której nie zabraknie literatury fachowej. Z kolei uczestnictwo w kursach specjalistycznych (w tym zgrzewacza polietylenu i spawacza elektrycznego) pozwoli na zdobycie praktycznych umiejętności. Zaangażowanie MSG w działalność Technikum Gazowniczego w ZSP nr 3 w Łodzi jest widoczne na wielu płaszczyznach. Objęcie patronatem technikum, zorganizowanie warsztatów szkolnych, umożliwiających praktyczną naukę zawodu, wsparcie promocyjno-reklamowe to jeszcze nie wszystko. Pomoc dla Technikum Gazowniczego jest wyrazem świadomej polityki personalnej – dzięki wysiłkom MSG sektor gazowniczy już za kilka lat zyska dobrze wyszkolonych pracowników. Starania podejmowane przez Spółkę można jednak rozpatrywać w nieco szerszym kontekście – są one dowodem na to, iż Spółce nieobojętne są losy średniego szkolnictwa zawodowego, którego rola w ciągu ostatnich kilkunastu lat mocno straciła na znaczeniu. Chcąc przeciwdziałać temu negatywnemu zjawisku MSG wystąpiła do MEN-u za pośrednictwem Ministra Gospodarki o wpisanie zawodu technik gazownictwa do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego MEN, a także do Ministerstwa Pracyi Polityki Społecznej o wpisanie tego zawodu do klasyfikacji zawodów i specjalności, stanowiącej załącznik do rozporządzenia MPiPS z 8 grudnia 2004 r. Inicjatywa ta zyskała poparcie Zarządu Głównego SITPNiG, który wystosował odpowiednie wystąpienia w tej sprawie do Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Można żywić nadzieję, że to nowatorskie w branży gazowniczej przedsięwzięcie, jakim jest patronat nad technikum przyniesie zamierzone efekty i już za kilka lat mury szkoły opuszczą dobrze wyszkoleni fachowcy.

19 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page