top of page

II Konferencja Naukowo-Techniczna - Krynica Zdrój, 2010 r.

W dniach 2 – 5 marca 2010 r. odbyła się w sali konferencyjnej Hotelu Geovita w Krynicy Zdroju II Konferencja Naukowo-Techniczna nt.: „Teoria i praktyka systemów informacyjnych w przedsiębiorstwach sieciowych”. Organizatorami Konferencji byli Oddział Gdański SITPNiG oraz Intergraph Polska Sp. z o.o. Podczas obrad Konferencji zaprezentowano szereg referatów obejmujących zagadnienia wspomagania pracy przedsiębiorstw sieciowych, przedstawiono osiągnięcia i problemy we wdrażaniu i wykorzystaniu różnorodnych systemów informacyjnych, a także dokonano prezentacji producentów systemów wspomagających działalność techniczną przedsiębiorstw sieciowych prowadzących przesył, dystrybucję i obrót swoich produktów. W programie Konferencji wygłoszono następujące referaty: • dr inż. Stanisław Szafran (SITPNiG) – „Rola inżynierów w gospodarce XXI wieku”; • prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki, prof. dr hab. inż. Jakub Siemek (AGH) – „Stosunki gazowe między Rosją, Polską, a Unią Europejską "; • doc. dr hab. inż. Jan Studziński (Instytut Badań Systemowych PAN) – „Zintegrowany system zarządzania miejskim systemem zaopatrzenia w wodę”; • Jerzy Chotkowski (Intergraph Polska Sp. z oo) – „Strategie wdrożenia Systemów Zarządzania Majątkiem”; • Tomasz Kaczmarek (AQUANET SA) – „Doświadczenia z wdrażania systemu G/WATER w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym”; • Leszek Siennicki (Wielkoplska Spółka Gazownicza Sp. z oo) – „Doświadczenia z pilotażowego wdrożenia Systemy Zarządzania Majątkiem”; • Joachim Piecha (PROXIMUS SA) – "GIS – a co później?”; • Robert Bryłka (Intergraph Polska Sp. z oo) – „Przykłady wykorzystania informacji przestrzennej w zarządzaniu majątkiem”; • Witold Kuźnicki (MGGP SA, Aero Sp. z oo), Jacek Włodek (MGGP SA) – "Tworzenie infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce”; • Marcin Kowol (Winuel SA) – „Wdrożenie systemów klasy GIS w przedsiębiorstwach gazowniczych”; W Konferencji uczestniczyło 66 osób reprezentujących firmy sieciowe oraz specjalistyczne firmy projektujących i wdrażających systemy informacyjne w przedsiębiorstwach sieciowych. Referaty wzbudzały żywą dyskusję zarówno podczas obrad jak również w kuluarach.

24 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page