Posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej SITPNiG

11/03/2010

W dniu 11 marca 2010 r. odbyło się w lokalu Biura ZG w Krakowie drugie w bieżącej kadencji posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej SITPNiG. Zebraniu przewodniczył kol. Witold Weil. Przedmiotem posiedzenia była analiza działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia w roku 2009 oraz wypracowanie stanowiska w sprawie przedstawionych przez Zarząd Główny SITPNiG sprawozdań opisujących działalność Stowarzyszenia w minionym roku.  Po przeanalizowaniu przedłożonych przez Zarząd Główny SITPNiG dokumentów oraz na podstawie protokołów kontroli przeprowadzonych przez GKR poszczególnych sfer działalności Stowarzyszenia, Główna Komisja Rewizyjna sformułowała swoje stanowisko, w którym przedstawiła pozytywne elementy w działalności poszczególnych ogniw organizacyjnych, organów doradczych i agend Stowarzyszenia, a także negatywne zjawiska obserwowane w ubiegłym roku  w niektórych sferach pracy SITPNiG.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Polecane

Pomnik historii dla XIX wiecznej kopalni ropy naftowej w Bóbrce.

December 11, 2018

1/4
Please reload

Ostatnio dodane
Please reload

Wyszukaj po frazach