top of page

VI Sympozjum SITPNiG - Mierzęcin 2010

W dniach 23 – 26 marca 2010 r. odbyło się w Centrum Konferencyjnym Pałacu w Mierzęcinie VI Sympozjum SITPNiG nt. „Strategia współpracy SITPNiG z przemysłem naftowym i gazowniczym”. W Sympozjum uczestniczyło 107 prezesów oddziałów, przewodniczących kół zakładowych i klubów oraz działaczy SITPNiG różnych szczebli. Sympozjum otworzył i przewodniczył obradom Andrzej Mikołajczak – wiceprezes SITPNiG. Wprowadzenie do dyskusji dokonał kol. Stanisław Szafran przedstawiając referat nt. „Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego u progu 2010 r.”. W referacie wprowadzającym Stanisław Szafran – sekretarz generalny SITPNiG scharakteryzował stan organizacyjny i działalność merytoryczną Stowarzyszenia w roku 2009, zwracając uwagę na wiele pozytywnych efektów pracy zarówno poszczególnych jednostek organizacyjnych SITPNiG, jak i całego Stowarzyszenia. Prezentacje działalności swoich oddziałów oraz doświadczenia z pracy kół przedstawili: • Ryszard Chylarecki – prezes Oddziału SITPNiG w Pile, • Wiesław Turzański – przewodniczący KZ nr 2 w Ustrzykach Dolnych (Oddział SITPNiG w Sanoku), • Urszula Furtak – przewodnicząca KZ Zielona Góra, • Zbigniew Nowak – przewodniczący KZ nr 8 w Koszalinie (Oddział SITPNiG w Poznaniu), • Henryk Grabowski – przewodniczący KZ nr 7 w Pile (Oddział SITPNiG w Poznaniu), • Bogdan Baniak – prezes Oddziału SITPNiG w Tarnowie, • Ryszard Zduńczuk – wiceprzewodniczący KZ przy ZG w Lublinie (Oddział SITPNiG w Tarnowie), • Janusz Pudło – przewodniczący KZ przy Zakładzie Robót Górniczych w Krośnie (Oddział SITPNiG w Krośnie), • Andrzej Dębogórski – przewodniczący KZ przy PSG w Gdańsku (Oddział SITPNiG w Gdańsku), • Alicja Karczewska – przewodnicząca KZ przy Petrobaltic SA (Oddział SITPNiG w Gdańsku), • Piotr Dacewicz – przewodniczący KZ przy GEOFIZYCE KRAKÓW SA (Oddział SITPNiG w Krakowie), • Henryk Kurek – prezes Oddziału SITPNiG w Katowicach, • Włodzimierz Tomczak – prezes Oddziału SITPNiG w Łodzi, • Maciej Nowakowski – wiceprezes Oddziału SITPNiG w Warszawie II • Janusz Kobylański – prezes Oddziału SITPNiG w Warszawie I, • Andrzej Drzymała – wiceprezes Oddziału SITPNiG w Gorliczach. Dyskusja nacechowana troską o jakość i metody pracy kół zakładowych i oddziałów SITPNiG zakończyła obrady. Każdy z uczestników spotkania mógł uzyskać wiele informacji na temat możliwości poprawy działalności swoich macierzystych oddziałów SITPNiG oraz kół zakładowych. Obrady Sympozjum zakończyła wspólna zabawa pod hasłem: "razem w pracy i razem w zabawie!" Drugi dzień spotkania poświęcony był podróży do Berlina, gdzie uczestnicy Sympozjum zapoznali się z zabytkami i współczesną architekturą miasta.

16 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page