VII Posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG

07/04/2010

W dniu 7 kwietnia 2010 r. odbyło się w Warszawie VII w bieżącej kadencji posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG. Obradom ZG SITPNiG przewodniczył prezes SITPNiG Michał Szubski. 
Zarząd Główny SITPNiG pozytywnie ocenił wyniki pracy Stowarzyszenia w 2009 r. zarówno w sferze merytorycznej jak i wykonania budżetu. Szczególny wyraz działalności Stowarzyszenia w 2009 r. został wyrażony w ocenie Głównej Komisji Rewizyjnej SITPNiG.

Zarząd Główny SITPNiG w oparciu o stanowisko GKR zatwierdził sprawozdanie z działalności merytorycznej, gospodarczej i finansowej w 2009 r.
Zarząd Główny SITPNiG przyjął uchwałę w sprawie budżetu Stowarzyszenia na rok 2010 zakładający wpływy w kwocie  3 041 482 zł i ujemne saldo w kwocie 49 154 zł, w tym: w budżecie centralnym – 23 831 zł  i Oddziałach SITPNiG – 25 323 zł.  
Dla poprawy wyniku finansowego będą podjęte działania w celu: uzyskanie większej ilości zleceń przez jednostki działalności gospodarczej, pozyskania nowych członków wspierających oraz pozyskania sponsorów i reklamodawców  podczas organizowania konferencji  i innych imprez branżowych. 
Zarząd Główny nadał zasłużonym członkom Stowarzyszenia złotą i srebrne  odznaki honorowe SITPNiG.
Złotą Honorową Odznaką SITPNiG został wyróżniony kol. Adam Matkowski.
Srebrną Honorową Odznaką SITPNiG wyróżniono kol. kol.: Stanisława Adamka, Andrzeja Duraja, Zbigniewa Gniewkowskiego i Jacka Rynkowskiego.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Polecane

Pomnik historii dla XIX wiecznej kopalni ropy naftowej w Bóbrce.

December 11, 2018

1/4
Please reload

Ostatnio dodane
Please reload

Wyszukaj po frazach