top of page

VII Posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG

W dniu 7 kwietnia 2010 r. odbyło się w Warszawie VII w bieżącej kadencji posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG. Obradom ZG SITPNiG przewodniczył prezes SITPNiG Michał Szubski. Zarząd Główny SITPNiG pozytywnie ocenił wyniki pracy Stowarzyszenia w 2009 r. zarówno w sferze merytorycznej jak i wykonania budżetu. Szczególny wyraz działalności Stowarzyszenia w 2009 r. został wyrażony w ocenie Głównej Komisji Rewizyjnej SITPNiG.

Zarząd Główny SITPNiG w oparciu o stanowisko GKR zatwierdził sprawozdanie z działalności merytorycznej, gospodarczej i finansowej w 2009 r. Zarząd Główny SITPNiG przyjął uchwałę w sprawie budżetu Stowarzyszenia na rok 2010 zakładający wpływy w kwocie 3 041 482 zł i ujemne saldo w kwocie 49 154 zł, w tym: w budżecie centralnym – 23 831 zł i Oddziałach SITPNiG – 25 323 zł. Dla poprawy wyniku finansowego będą podjęte działania w celu: uzyskanie większej ilości zleceń przez jednostki działalności gospodarczej, pozyskania nowych członków wspierających oraz pozyskania sponsorów i reklamodawców podczas organizowania konferencji i innych imprez branżowych. Zarząd Główny nadał zasłużonym członkom Stowarzyszenia złotą i srebrne odznaki honorowe SITPNiG. Złotą Honorową Odznaką SITPNiG został wyróżniony kol. Adam Matkowski. Srebrną Honorową Odznaką SITPNiG wyróżniono kol. kol.: Stanisława Adamka, Andrzeja Duraja, Zbigniewa Gniewkowskiego i Jacka Rynkowskiego.

2 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page