top of page

Posiedzenie Głównej Komisji d/s Historii i Muzealnictwa ZG SITPNiG

W dniu 12 kwietnia 2010 r. odbyło się w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. I. Łukasiewicza w Bóbrce posiedzenie Głównej Komisji ds. Historii i Muzealnictwa Zarządu Głównego SITPNiG. Posiedzeniu przewodniczył Janusz Pudło – wiceprzewodniczący Komisji. Komisja z uznaniem odniosła się do przygotowanego przez Zarząd Fundacji Bóbrka Programu działania Fundacji w roku 2010, a w szczególności do projektu rewitalizacji wybranych części ekspozycji Muzeum pn.: „Rozbudowa i poprawa atrakcyjności Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce w ramach ochrony dziedzictwa kulturowego regionu”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Komisja pozytywnie oceniła przebieg prac związanych z rekonstrukcją przypowierzchniowej i nadziemnej części zlikwidowanych kopanek na terenie Muzeum w Bóbrce. Uznała za konieczne szybkie zakończenie prac, wyposażenie tych obiektów w eksponaty właściwe dla prac górniczych tamtego czasu i udostępnienie ich do zwiedzania; Komisja zapoznała się ze stanem prac przy realizacji projektu ekspozycji „Historii polskiego gazownictwa ziemnego”. Mimo problemów stan zaawansowania prac jest zadowalający i należy żywić nadzieję, że prace techniczne zostaną zakończone do 30 kwietnia 2010 r. Konieczne jest jednak opracowanie multimedialnej części tego obiektu. Komisja zwróciła szczególna uwagę na przypadające w 2011 r. Jubileusze:

  • Jubileusz 65 lecia SITPNiG,

  • Jubileusz 50 lecia Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. I. Łukasiewicza w Bóbrce.

W związku z powyższym Komisja uznała za konieczne uwzględnienie tych Jubileuszy w działalności całego Stowarzyszenia i Fundacji Bóbrka. W/w obchody rocznicowe powinny być przeprowadzone zgodnie z odpowiednio przygotowanymi programami obchodów jubileuszowych, uwzględniających konferencje naukowo-historyczne, wydawnictwa okazjonalne, wystawy w Muzeum PNiG w Bóbrce oraz inne imprezy. Komisja uznała za konieczne przygotowanie w Muzeum PNiG stałej wystawy nt: „Historia Polskich Naftowych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych”. Komisja zwróciła się do wszystkich członków SITPNiG o opracowywanie biogramów wybitnych naftowców i gazowników, które mogłyby być publikowane w następnych tomach „Słownika Techników Polskich”. Komisja przyjęła informację o działaniach formalno-prawnych związanych z podjęciem realnej działalności Stowarzyszenia Pro Memoriał utworzonego w celu renowacji Mauzoleum Władysława Długosza.

10 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page