top of page

III Konferencja Naukowo-Techniczna „Ropa i gaz – złoża konwencjonalne i niekonwencjonalne”

Czy wymiana doświadczeń pomiędzy środowiskiem naukowym, a firmami komercyjnymi może przynieść szeroko rozumiane korzyści dla obydwu stron? Mieli szansę przekonać się o tym uczestnicy III Konferencji Naukowo-Technicznej nt. „Ropa i gaz – złoża konwencjonalne i niekonwencjonalne”, która odbyła się w dn. 11-14 kwietnia 2010 r. w Czarnej. Jej organizacji podjęło się Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (SITPNiG) Oddział w Sanoku oraz Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Patronat nad konferencją objęli: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA i Uniwersytet Warszawski. Wśród sponsorów znalazły się następujące firmy: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Aurelian Oil & Gas Poland Sp. z o.o., FX Energy Poland Sp. z o.o., Lane Energy Poland Sp. z o.o., OG Petroleum Consulting oraz RWE Dea Polska Sp. z o.o. W spotkaniu wzięło udział ponad 100 osób reprezentujących ośrodki naukowe (AGH, UŚ, UW), zajmujące się problematyką przedmiotową, jak również przedstawiciele Ministerstwa Środowiska oraz przemysłu naftowego (Aurelian Oil & Gas, CalEnergy Resources Poland, Chevron Upstream Europe, Composite Energy Poland, DPV Service, Geofizyka Kraków, Geofizyka Toruń, Geokrak, Instytut Nafty i Gazu, Lane Energy Poland, OG Petroleum Consulting, Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych, PDF Limited, PETROGEO, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, ORLEN Upstream, Poszukiwania Nafty i Gazu Jasło, Zakład Robót Górniczych, Ukrnaftogazinwest, Eurogaz Polska). Konferencję otworzył Mieczysław Jakiel, dyrektor Oddziału PGNiG SA w Sanoku. Wykład wprowadzający, dotyczący działalności firmy Aurelian Oil & Gas w Polsce, wygłosił Mark Enfield. Podczas trzydniowych obrad, wygłoszono 23 referaty. Poza prezentacjami firm sponsorujących konferencję, które dotyczyły działalności tych organizacji w Polsce i na świecie, tematyka spotkań została podzielona na pięć bloków tematycznych: złoża konwencjonalne i niekonwencjonalne, warunki termiczne i modelowanie procesów generowania węglowodorów, metody geofizyczne stosowane w poszukiwaniach węglowodorów i w procesie ich eksploatacji, metody analizy właściwości fizykochemicznych w sekwencjach skalnych oraz metody analizy właściwości fizykochemicznych skał zbiornikowych i mediów złożowych. Odbyła się również sesja posterowa, na której zaprezentowano 10 plakatów. Tematyka w nich poruszana obejmowała szerokie spektrum zagadnień naukowo-badawczych; nie zabrakło tematów dotyczących odtwarzania historii geologicznej obszaru na podstawie danych z rdzeni wiertniczych oraz badań geofizycznych, zależności pomiędzy węglowodorami, wodami złożowymi i mikroorganizmami, etapów formowania się złóż węglowodorów na podstawie danych geochemicznych, a także problemów wykorzystania metanu ze złóż węgla kamiennego. Sesję posterową poprowadzili: dr A. Marcinowska, Z-ca Dyrektora Instytutu Geochemii Mineralogii i Petrologii Wydziału Geologii UW oraz dr Marian Kiełt z Geofizyki Toruń. W tym roku, po raz drugi ogłoszony został konkurs na najlepszy poster konferencji. Zwyciężył plakat autorstwa: Dagmary Krawiec, Szczepana Porębskiego, Celiny Syrek-Moryc i Urszuli Nebelskiej. Streszczenia wszystkich wygłoszonych referatów oraz prezentacji posterowych zostały wydrukowane w postaci materiałów konferencyjnych. Trzydniowe obrady podsumowali: prof. Bronisław A. Matyja z Wydziału Geologii UW oraz Józef Potera, Dyrektor Geologiioju PGNiG SA Oddział w Sanoku, podkreślając wyjątkowe korzyści, jakie płyną dla obu stron z konfrontacji idei akademickich z możliwością ich komercyjnego wykorzystania. Daje to nadzieję na jeszcze bardziej intensywną współpracę ośrodków naukowych z szeregiem firm reprezentujących branżę naftową w Polsce i Europie. Karolina Wojnicka

56 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page