top of page

Wycieczka  techniczna do Jastarni i Władysławowa - listopad 2010

Zarząd Koła SITPNiG przy PSG, zorganizował dla swoich członków wycieczkę do Jastarni i Władysławowa.

Jastarnia - stacja regazyfikacji gazu firmy GenGaz – paliwo gazowe w postaci płynnej dostarczane jest cysternami z KRIO Odolanów do stacji regazyfikacji w Jastarni, gdzie gaz jest rozprężany do postaci gazowej i za pośrednictwem SRP I0 trafia do sieci gazowej, dostarczającej gaz ziemny do odbiorców w miastach Jastarnia i Jurata. Urządzenia są tak zaprojektowane, że jedno tankowanie ok. 20 m3 skroplonego gazu ziemnego (LNG) zaspokaja ok. 10-13 dni zapotrzebowania gazu mieszkańców

Władysławowo – zapoznanie się z budową i technologią Elektrociepłowni – nowoczesnym i unikalnym zakładzie w skali Polski. Uczestnicy wycieczki mieli okazję być oprowadzeni przez byłego kolegę z naszego Stowarzyszenia p. Wiesława Stankiewicza, obecnie odpowiedzialnego za cześć gazową w Elektrociepłowni po obiektach i poznać technologie wykorzystującą gaz ziemny wydobywanego z podmorskiego złoża znajdującego się 80 km od brzegu na szelfie morza bałtyckiego, eksploatowanego przez PETROBALTIC do produkcji energii elektrycznej, energii cieplnej, a także propan – butanu (LPG) oraz kondensatu gazu naturalnego (KGN).

(foto archiwum SITPNiG O. Gdańsk)

105 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page