Poradnika Górnika Naftowego –Zarządzanie jakością i środowiskiem w górnictwie naftowym (IV)

10/01/2011

 

28 grudnia 2010 r. ukazał się długo oczekiwany „Poradnik Górnika Naftowego” tom IV –„Zarządzanie jakością i środowiskiem w górnictwie naftowym”. Dzieło jest wydawane z na zlecenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA.
Formułę merytoryczną dzieła nadała Rada Programowa w składzie: Piotr Gliniak – przewodniczący, Stanisław Bednarz, Andrzej Grasela, Zdzisław Herman, Marek Hoffmann, Mieczysław Jakiel, Jerzy Nalepa, Benedykt Oleksy, Janusz Pudło, Stanisław Radecki,  Stanisław Szafran, Zygmunt Śliwiński, Rafał Wiśniowski, Tadeusz Wolnowski, Waldemar Wójcik.

Redaktorem naczelnym dzieła jest prof. Stanisław Rychlicki, a autorami tomu IV są: Stanisław Bednarz, Alicja Byrska-Rąpała, Maciej Kaliski, Wiesław Kiełbik, Alicja Kozakiewicz, Monika Łada, Zbigniew Łucki – redaktor tomu IV, Andrzej Paliński, Andrzej Raywer, Mirosław Rzyczniak. Recenzentami tomu IV są: Czesław Cyrnek, Sanisław Nagy i Kazimierz Twardowski.
Spis treści:

Rozdział 1 Zarządzanie w górnictwie naftowym Alicja Byrska-Rąpała, Alina Kozarkiewicz, Monika Łada, Zbigniew Łuck, Andrzej Paliński

 1. Podstawowe pojęcia i metody zarządzaniu

  1. Strategiczne kształtowanie działalności firmy

  2. Zarządzanie operacyjne

  3. Procesowe ujęcie działalności przedsiębiorstwa

  4. Zarządzanie aktywami trwałymi

  5. Zarządzanie kapitałem obrotowym

  6. Zarządzanie zasobami ludzkimi

  7. Kultura organizacji i etyka biznesu

  8. Ocena wyników działalności firmy

  9. Restrukturyzacja przedsiębiorstw

 2. Przemiany w światowym przemyśle naftowym

  1. Zmiany w otoczeniu

  2. Faza restrukturyzacji

  3. Faza reengineeringu

  4. Faza reformacji

  5. Cele wielkich firm naftowych

  6. Giełdy ropy naftowej i gazu ziemnego

  7. Handel elektroniczny w przemyśle naftowym

  8. Nowoczesna firma naftowa

 3. Kluczowe czynniki sukcesu w górnictwie naftowym

  1. Atrybuty górnictwa naftowego

  2. Źródła przewagi konkurencyjnej

  3. Zarządzanie kosztami

  4. Skracanie czasu realizacji inwestycji

  5. Zwiększanie wydajności odwiertów

 4. Zintegrowane zarządzanie złożem węglowodorów

  1. Koncepcja zintegrowanego zarządzania złożem

  2. Ustalanie strategii zarządzania złożem

  3. Sporządzanie planu zarządzania złożem

  4. Optymalizacja ekonomiczna projektu

  5. Metody oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych

  6. Zarządzanie ryzykiem

  7. Kontrola realizacji planu i jego aktualizacja

  8. Pozyskiwanie i przetwarzanie danych

  9. Czynniki sukcesu w zarządzaniu złożem

 5. Ocena wartości obiektów naftowych

  1. Cel i Funkcja oceny wartości złoża węglowodorów

  2. Koncepcja godziwej wartości złoża węglowodorów (FMV)

  3. Metody obliczenia FMV

  4. Ryzyko i niepewność w ocenie wartości złoża

  5. Zarządzanie wartością złoża

Rozdział 2 Zarządzanie jakością Stanisław Bednarz, Maciej Kaliski, Wiesław Kiełbik,
Andrzej Raywer

 1. Zintegrowany system zarządzania

  1. System jakości wyrobów i usług oparty na wymaganiach i wytycznych zawartych w rodzinie norm PN-EN ISO 9000

   1. Księga jakości, procedury i instrukcje w systemie zarządzania jakością

   2. Wymagania normy API Q1

  2. System zarządzania środowiskiem oparty na wymaganiach i wytycznych zawartych w rodzinie norm PN-EN ISO 14000

   1. Zarządzanie jakością poszczególnych składników środowiska

   2. Szacowanie ryzyka związanego z zanieczyszczeniem środowiska

  3. System bezpieczeństwem i higieną pracy oparty na wymaganiach i wytycznych zawartych w rodzinie norm PN-N 18000

 2. Jakość wyrobów i usług – ekonomiczne uwarunkowania

 3. Normy i certyfikaty jakości krajowe i międzynarodowe

  1. Dane ogólne dotyczące tworzenia norm

  2. Certyfikacja wyrobów

  3. Wymagania przy wprowadzaniu na rynek urządzeń górnictwa nafty i gazu jako maszyn objętych Dyrektywami Unii Europejskiej

 4. Techniki i narzędzia zarządzania jakością

 5. Kompleksowe zarządzanie jakością i inne kierunki w zarządzaniu jakością

 6. Określenia i definicje

Rozdział 3 System metryczny jednostek SI oraz jednostki stosowane w górnictwie naftowym i gazownictwie Stanisław Bednarz, Mirosław Rzyczniak

 1. Wprowadzenie
  1. Zbiór legalnych jednostek miar

   1. Definicje jednostek podstawowych Międzynarodowego Układu Jednostek
    Miar (SI)

   2. Jednostki pochodne SI

 2. Międzynarodowy system jednostek miar SI [3, 5, 14]

  1. Jednostki systemu SI oraz symbole jednostek

   1. Symbole

   2. Zasady drukowania indeksów

   3. Kombinacja symboli; działania elementarne z wielkościami

 3. Zalecenia dotyczące drukowania symboli i liczb [8]

  1. Symbole wielkości

   1. Zasady ogólne

   2. Podział nazw i oznaczeń ze względu na ich budowę

   3. Zasady tworzenia, pisowni i wyrażania nazw i oznaczeń jednostek miar

   4. Wielokrotności i podwielokrotności jednostek miar

  2. Budowa nazw i oznaczeń jednostek miar [5, 7, 12, 14]

   1. Drukowanie liczb

   2. Znak dziesiętny

   3. Mnożenie liczb

  3. Liczby [8]

  4. Wyrażanie wielkości [8]

  5. Symbole pierwiastków chemicznych i nuklidów [8]

   1. Zasady ogólne

   2. Przeliczanie wartości liczbowych

   3. Przeliczanie współczynników w równaniach wartości liczbowych

 4. Przeliczenia związane z zamianą jednostek miar

  1. Zasady przeliczeń

   1. Zasady ogólne

   2. Ustalanie liczby cyfr znaczących.

  2. Zasady zaokrąglania wyników przeliczeń

 5. Analiza jednostek miar

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Polecane

Pomnik historii dla XIX wiecznej kopalni ropy naftowej w Bóbrce.

December 11, 2018

1/4
Please reload

Ostatnio dodane
Please reload

Wyszukaj po frazach