top of page

73 EAGE Konferencja & Wystawa Wiedeń, Austria 23-26 maj 2011


Tegoroczna Konferencja i Wystawa EAGE odbyła się w Wiedniu w pawilonach kongresowych Reed Mess Wiena. Temat konferencji to „Zasoby niekonwencjonalne i rola technologii”. W kilkudziesięciu sesjach przedstawiono ponad 900 referatów i posterów, odbyło się 14 warsztatów naukowych (workshops), 6 kursy (short cours), 2 wycieczki geologiczne, wiele zebrań różnych zespołów i komisji oraz kilka imprez towarzyszących. W sumie w konferencji uczestniczyło około 6500 osób z wielu krajów świata, nie tylko europejskich. Wiedeń już po raz trzeci był miejscem konferencji i zachwycał swoimi budowlami i niepowtarzalna atmosferą. Sprzyjająca była również pogoda. Jeszcze przed otwarciem wystawy odbyło się spotkanie organizowane przez prezesów EAGE ustępującego i rozpoczynającego działanie na które była zaproszona delegacja SITPNiG. Na spotkaniu podsumowano działalność EAGE w ostatnim roku i wymieniono poglądy na temat współpracy stowarzyszeń. W poniedziałek 23 maja odbyła się sesja plenarna, na której rozdano doroczne nagrody a następnie otworzono uroczyście wystawę, na której było 330 firm, tradycyjnym przyjęciem wstępnym (ice breaker). W wystawie uczestniczyli ze strony polskiej: Geofizyka Kraków, Geofizyka Toruń, Instytut Nafty i Gazu Kraków, PBG Warszawa oraz SITPNiG (SAOGIET). Przedstawiono również 18 polskich referatów. A oto ich spis:

 1. Reservoir Parameters Classification of Miocene Formation from Fractal Approach to Well Logging, Porosimetry and NMR – J.A. Jarzyna* (AGH University of Science andTechnology), M.J. Bala (AGH University of Science and Technology), Z. Mortimer (AGH University of Science and Technology) & E. Puskarczyk (AGH University of Science and Technology;

 2. Application of Electric Resistivity Tomographyin Carpathian Landslide Monitoring– S. Ostrowski* (PBG Ltd), B. Rybak-Ostrowska(University of Warsaw) & M. Lasocki(PBG Ltd);

 3. Applying Artificial Neural Networks to Permeability Determination – M. Ujma* (AGH University of Science and Technology);

 4. Analysis of Effectiveness of Refraction StaticMethods on Field Data – T. Wysokinski* (AGH University of Science and Technology);

 5. Risk of Overfilling the Budziszewice-Zaosie Structure in the Course of CO2 Injection – W.Machowski* (University of Science and Technologyin Krakow) & M. Michna (University of Science and Technology in Krakow);

 1. Application of CSAMT Method to Water Resources Recognition in High Urbanized Areas – L. Sito* (PBG Geophysical Exploration Company Ltd), J. Farbisz (PBG Geophysical Exploration Company Ltd), M. Stefaniuk (AGH University of Science and Technology) & M. Wojdyla (PBG Geophysical Exploration Company Ltd);

 2. Integrating of Core and Logs and 2D Seismic Data to Improve 3D Hydraulic Flow Unit Modeling – M. Ha Quang* (Hanoi University of Mining and Geology) & J. Jarzyna (AGH University of Science and Technology)

 3. On the Footprint of Attenuation on Full-wave form Inversion of Land Data - A Case Studyfrom the Polish Basin – M. Malinowski* (Institute of Geophysics PAS), S. Operto (UMRGeoazur) & A. Ribodetti (UMR Geoazur);

 4. Application of Well Logs and Laboratory Data to Analysis of Reservoir Properties of Polish Miocene of Ż Gas Field – M.J. Bala (AGH University of Science and Technology)& K. Witek (AGH University of Science and Technology);

 5. Uncertainty Analysis for Volumetric Calculations with Use of Petrel Software – M.A.Michna (AGH University of Science and Technology in Krakow), W. Machowski (AGH University of Science and Technology in Krakow)& B. Papiernik (AGH University of Scienceand Technology in Kraków);

 6. Linear Noise Elimination by Hybrid Modelingon the Basis of Examples from Poland – S.Tlalka (Geofizyka Torun Ltd);

 7. Source Rock Evaluation and Petroleum Processes in the Lower Palaeozoic Strata (Onshore of the Polish Baltic Basin) – P. Kosakowski (AGH University of Science and Technology) & D. Więcław (AGH University of Science and Technology);

 8. Hydrocarbon Potential of the Carboniferous– Lower Permian Total Petroleum System inthePolish Part of the SPB – W. Górecki (AGH University of Science and Technology), B.Papiernik (AGH University of Science and Technology), T. Maćkowski (AGH University of Science and Technology), B. Reicher (AGH University of Science and Technology), D. Botor(AGH University of Science and Technology),W. Burzewski (AGH University of Science and Technology) & G. Machowski (AGH University of Science and Technology);

 9. 3D Migration of 2D Crooked-line Seismic Profiles – D. White (Geological Survey ofCanada) & M. Malinowski (Institute of Geophysics PAS)

 10. Analysis of the Main Dolomite Ca2 Zonationin the NW Part of Polish Lowlands – M. Niepsuj (AGH University of Science and Technology in Krakow) & P. Krakowska (AGH University of Science and Technology in Kraków);

 11. The Possibilities of Applying Different Velocity Models for Estimating Reservoir Parametersin Rotliegend Sandstone in the Southwest Part of the Polish Lowlands – E.Górska - Mruk (AGH), A. Pasternacki (AGH)& T. Marecik (AGH);

 12. Fit of Time and Velocity from Well Loggingand Seismic – P. Krakowska (AGH University of Science and Technology in Krakow);

 13. Factors Affecting Tight Gas Reservoir Propertiesin Deep Laying Rotliegend Sandstones– P. Such (Oil & Gas Institute), G. Leśniak (Oil& Gas Institute), A. Buniak (Oil & Gas Company),K. Ziemianin (Oil & Gas Institute) & M.Słota-Valim (Oil&Gas Institute).

Wizyta Zarządu EAGE na stoisku SITPNIG od lewej L.Srnka (Vice-president), D. Calcagni (President), G.Gonzales (Vice-president) J. Wójcik (SITPNIG), J.Underhill (President), P. Smółka (SITPNIG), Z. Hegybiro(Cooperation oficer), Marcel van Loon (Manager EAGE). (Fot. arch. J. Wójcik)

Podczas konferencji odbyły się również prezentacje i spotkania dla studentów. Jak zwykle dużym zainteresowaniem cieszyła się giełda pracy (Job center). Podczas konferencji odbyło się zebranie przedstawicieli EAGE Local Chapter, w którym wzięli udział przedstawiciele Polski Paweł Karnkowski i Jan Wójcik. Tradycyjny wieczór konferencyjny odbył się tym razem w pałacu cesarskim Hofburg. Wieczór uświetniły występy zespołów muzycznych prezentujących różnego rodzaju muzykę.

Zarząd EAGE wizytował stoisko SITPNiG. Historia naszego przemysłu i stowarzyszenia bardzo zainteresowała prezesa EAGE Johna Underhill.

Spotkanie w Wiedniu dostarczyło wielu nowych informacji na temat nauk o ziemi. Polskie stoiska cieszyły się wyjątkowym zainteresowaniem w związku z perspektywami odkrycia niekonwencjonalnych złóż gazu (shal gas). Następna 74 konferencja odbędzie się w Kopenhadze w dniach 4 do 7 czerwca 2012 r.


15 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page