top of page

O młodzieży podczas X Sympozjum SITPNiG w Krynicy

X Sympozjum SITPNiG, które odbyło się w Krynicy w dniach 26-27 marca poświęcone było działalności i problemom młodzieży w Stowarzyszeniu.

W ciągu dwudniowych obrad 15 Oddziałów SITPNiG przedstawiło swoje prezentacje dotyczące sytuacji młodych członków Stowarzyszenia oraz działania jakie są prowadzone na ich rzecz. Prezentację sytuacji młodzieży i studentów zrzeszonych w SITPNiG rozpoczęło programowe wystąpienie Wojciecha Machowskiego – przewodniczącego Głównej Komisji Zarządu Głównego ds. Młodzieży i Studentów. Zarówno prelegenci jak i dyskutanci zwracali uwagę w swoich wystąpieniach na różne przyczyny braku szerszej działalności środowiska młodzieżowego w kołach i oddziałach Stowarzyszenia oraz przedstawiali propozycje kierunków działalności, w których młodzież mogłaby realizować swoje ambicje zawodowe i społeczne.

17 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page