top of page

Młodzież z Oddziału SITPNiG w Zielonej Górze na PMG w Wierzchowicach

Komisja ds. Młodzieży i Studentów Oddziału SITPNiG w Zielonej Górze zorganizowała wyjazd szkoleniowy na PMG Wierzchowice skierowany do młodej kadry inżynieryjno-technicznej z PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze i ośrodków kopalń. Spotkanie odbyło się 4 lipca 2014 r. Jego celem było zapoznanie się z instalacją największego w Polsce podziemnego magazynu gazu wykorzystującego jako pojemność magazynową dawne złoże gazu ziemnego oraz integracja młodych członków Stowarzyszenia, którzy na co dzień pracują w oddalonych od siebie jednostkach.

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia przez członków Głównej oraz Oddziałowej Komisji ds. Młodzieży i Studentów w składzie: Urszula Nowak-Bogdanowicz, Magdalena Wajda (Koło Zielona Góra), Grzegorz Turowski (Koło Góra), Paweł Szymański (Koło Gorzów Wlkp.), Maciej Śliwka (Koło Ostrów Wlkp.), Maciej Rozwadowski (Koło Grodzisk Wlkp.) jej zadań i planów na bieżący rok. Uczestnicy wysłuchali prezentacji na temat PMG Wierzchowice zlokalizowanego na terenie gmin Milicz i Krośnice, którego głównym zadaniem jest zatłaczanie i odbiór gazu ziemnego wysokometanowego. W procesie eksploatacji w okresie letnim gaz ziemny jest zatłaczany do złoża Wierzchowice, a w zimowym odbierany i kierowany do celów grzewczych w gospodarstwach domowych oraz przemyśle. Magazyn znajduje się w sąsiedztwie jednego z największych węzłów krajowego systemu gazowniczego w Odolanowie, dzięki czemu możliwe są dostawy gazu z Wierzchowic w kierunku Górnego, Dolnego Śląska, Wielkopolski, Pomorza Zachodniego. W trybie zatłaczania gaz ziemny dostarczany jest do instalacji gazociągiem DN 1000, następnie przez filtry gazu (gdzie usuwane są zanieczyszczenia stałe i ciekłe) podawany jest do stacji pomiarowej. Tam następuje pomiar natężenia przepływu oraz parametrów jakościowych gazu. Następnie kierowany jest do kolektora ssącego kompresorów. Po sprężeniu gaz jest chłodzony powietrzem w chłodnicach wentylatorowych. Na kolejnym etapie przepływa do stacji rozdziału, skąd indywidualnymi gazociągami doprowadzany jest do głowic odwiertów ośrodków grupowych A i B. W trybie odbioru gaz z odwiertów kierowany jest gazociągami na ciągi regulacyjno-pomiarowe stacji rozdziału gazu, gdzie zbierany jest do wspólnego kolektora. Stąd kierowany jest do stacji wymiennika ciepła (chłodnicy wentylatorowej) w celu schłodzenia przed osuszeniem. Po osuszeniu w kolumnach adsorpcyjnych, kierowany jest na filtr i wymiennik ciepła w celu podgrzania przed redukcją ciśnienia, które redukowane jest turboekspanderem lub zaworami redukcyjnymi do wartości ciśnienia wylotowego wymaganego w systemie gazowniczym. Następnie gaz trafia na układ pomiarowy, a po pomiarze, gazociągiem DN 1000 do systemu przesyłowego.

Grupa udała się na teren instalacji nowego Ośrodka Centralnego (Ośrodek Grupowy B), gdzie obecnie gaz zatłaczany jest przez siedem odwiertów horyzontalnych. Pozostałe odwierty to pięć odwiertów horyzontalnych Ośrodka Grupowego A oraz 12 odwiertów pionowych „starego” PMG (Ośrodek Grupowy W). Ciekawym obiektem znajdującym się na terenie PMG Wierzchowice jest blok gazowo-parowy, który produkuje ciepło do celów technologicznych oraz energię elektryczną zasilającą silniki sprężarek. W trybie zatłaczania blok nastawiony jest na maksymalną produkcję energii elektrycznej, w trybie odbioru wytwarza energię i ciepło dla wymienników ciepła układów redukcji ciśnienia i dla budynków. Energię wytwarzają turbina gazowa i parowa. Na potrzeby własne zużywana jest tylko część energii, nadwyżka odprowadzana jest do krajowej sieci energetycznej. Moc elektryczna bloku wynosi 30,4 MW, a maksymalna wytwarzana moc cieplna 21,5 MW. W trybie odbioru gazu ze złoża turboekspander łącząc funkcję rozprężania gazu z produkcją energii elektrycznej może wytwarzać kolejnych 8,0 MW mocy elektrycznej.

Uczestnicy szkolenia przed obiektami PMG Wierzchowice (fot. arch. SITPNiG O/Zielona Góra) Prezentację pt. „Gaz i energia nowocześnie skojarzona” przeprowadził Mirosław Majchrzak, zastępca kierownika PMG Wierzchowice ds. utrzymania ruchu (fot. arch. SITPNiG O/Zielona Góra)

O energetycznej części podziemnego magazynu gazu opowiedział Mirosław Szczepański, zastępca kierownika PMG Wierzchowice ds. obiektu energetycznego (fot. arch. SITPNiG O/Zielona Góra)

Uczestnicy spotkania zapoznali się z instalacją największego w Polsce podziemnego magazynu gazu w wyeksploatowanym złożu gazu ziemnego, którego rozbudowa pozwoliła zoptymalizować pracę Odazotowni w Odolanowie i Grodzisku Wlkp., a także zapewniła dodatkowe źródło gazu w okresie zimowym w kierunku Poznania, Polski północno-zachodniej, Górnego i Dolnego Śląska (fot. arch. SITPNiG O/Zielona Góra)

38 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page