top of page

XV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna


W dniach 3 - 5 września 2014 r. w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce odbyła się XV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Problematyka udostępniania, rekonstrukcji i serwisowania złóż węglowodorów w Karpatach i na niżu polskim”. Po raz pierwszy od początku współorganizowania konferencji, poświęconych tematyce poszukiwań, eksploatacji oraz serwisowania złóż ropy i gazu, nie uzyskaliśmy wsparcia z firm branży górnictwa naftowego. W związku z powyższym Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego Oddział w Krośnie było jej samodzielnym organizatorem. Tym większą mamy satysfakcję z faktu objęcia honorowym patronatem naszej konferencji przez Pana Mirosława Koziurę - Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.


W czasie konferencji przedstawiono zagadnienia z aspektami nowelizacji Prawa Geologicznego i Górniczego oraz bezpieczeństwa robót geologicznych przy pracach poszukiwawczych i serwisowych w przemyśle naftowym. Ponadto poruszono kwestie związane z najnowszą techniką i technologią prowadzenia nietypowych robót geologicznych. Poruszono także kwestie z zakresu minimalizacji ryzyka eksploatacji węgla kamiennego w warunkach zagrożenia metanowego.


Po uroczystym otwarciu wygłoszono poniższe referaty:

 • „Perspektywy wydobycia węglowodorów z krajowych złóż w aspekcie bezpieczeństwa energetycznego kraju”; S. Rychlicki, J. Stopa (Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków)

 • „Stan bezpieczeństwa w górnictwie otworowym w Polsce oraz główne aspekty nowelizacji Prawa Geologicznego i Górniczego”; K. Król (Wyższy Urząd Górniczy)

 • „Regulacje prawne w górnictwie naftowym w kontekście bezpieczeństwa pracy”; W. Książek (Wyższy Urząd Górniczy)

 • „Przedeksploatacyjne odmetanowanie kopalń z odzyskiem metanu, kierunkowymi otworami powierzchniowymi – projekt badawczo-rozwojowy Państwowego Instytutu Geologicznego”; J. Jureczka (PIG-PIB O/Górnośląski)

 • cz. I „Aspekty techniczne wiercenia otworów Wesoła PIG-1 i Wesoła PIG H2 w celu odmetanowania pokładów węgla, w ramach projektu badawczo-rozwojowego Państwowego Instytutu Geologicznego”; P. Suszko (Exalo Drilling S.A.)

 • cz. II „Aspekty kierowania oraz intersekcji otworu Wesoła PIG-2H”; M. Piaskowy (Exalo Drilling S.A.)

 • „Właściwości technologiczne cieczy roboczych do rekonstrukcji odwiertów o podwyższonym i obniżonym ciśnieniu złożowym”; M. Uliasz, S. Błaż, B. Jasiński (INiG O/Krosno)

 • „Prace serwisowe w odwiertach naftowych”; J. Krawczyk (Exalo Drilling S.A.)

 • „Problemy techniczne rekonstrukcji odwiertu Mełgiew 5”; J. Pudło (Exalo Drilling S.A.), Z. Herman (SITPNiG Kraków)

 • „Pomiary geofizyczne w rekonstruowanych odwiertach”; R. Wójcik (Geofizyka Kraków S.A.)

 • „Spójność profilaktyki wypadkowej w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy”; R. Gonet (Państwowa Inspekcja Pracy)

(fot. B.Bajorski)

W trakcie konferencji, w pasażu Pawilonu Wystawowego, zorganizowano stoiska reklamowe dla wszystkich firm pragnących zaprezentować swe osiągnięcia.

Tegoroczna konferencja zgromadziła ponad 100 uczestników - przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego, władz samorządowych, Okręgowych Urzędów Górniczych, Państwowej Inspekcji Pracy, reprezentantów instytucji naukowych, wyższych uczelni, średniej szkoły „naftowej” oraz specjalistów z krajowych i zagranicznych firm branży naftowo-gazowniczej.

Dla każdego z uczestników, którzy mają ochotę jeszcze raz przeżyć chwile spędzone w Bóbrce przygotowaliśmy pamiątkowy zestaw zdjęć na płycie CD, jak również referaty, które zostały wygłoszone w czasie jej trwania.


Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z nami poprzez nasz e-mail: krosno.sitpnig@o2.pl

29 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page