top of page

Noworoczne spotkanie Oddziału SITPNiG w Krakowie 2015 r.

Oddział Krakowski SITPNiG powitał Nowy 2015 Rok na uroczystym spotkaniu Zarządu Oddziału z członkami honorowymi, przedstawicielami członków wspierających i najaktywniejszymi działaczami kół zakładowych i klubu seniora. Spotkanie odbyło się w sali koncertowej Fundacji Krakus w Krakowie. Zgodnie z tradycją noworocznych spotkań Oddziału Krakowskiego SITPNiG na wstępie uczestnicy spotkania obejrzeli występ zespołu dziecięcego, który przedstawił krakowskie tradycje kolędnicze. Podczas posiedzenia Krzysztof Dybaś – prezes Zarządu Oddziału SITPNiG w Krakowie podsumował dokonania Oddziału w minionym roku oraz przedstawił plan pracy na rok 2015, a na zakończenie swojego wystąpienia złożył wszystkim uczestnikom spotkania i za ich pośrednictwem członkom SITPNiG z Oddziału Krakowskiego najlepsze życzenia noworoczne. W dalszej części spotkania życzenia dla Zarząd, działaczy i członków Oddziału przekazał prezes SITPNiG prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki, a sekretarz generalny SITPNiG dr inż. Stanisław Szafran przedstawił główne problemy działalności stowarzyszeń naukowo-technicznych we współczesnych regułach funkcjonowania przemysłu.

Otwarcie uroczystości przez prezesa oddziału - Krzysztofa Dybasia. Na zdjęciu od lewej: Stanisław Szafran, Stanisław Rychlicki, Krzysztof Dybaś, Andrzej Gonet, Józef Chowaniec (fot. A. Zaleszczuk)

W dalszej części uroczystości liczne grono działaczy Stowarzyszenia zostało uhonorowanych odznakami honorowymi. Stowarzyszenia. Uczestnicy spotkania wymienili koleżeńskie, serdeczne życzenia noworoczne, a w dyskusji zwracali uwagę na nowe zadania stojące w bieżącym roku przed Stowarzyszeniem oraz wiele wydarzeń rocznicowych, które godne są przypomnienia i upamiętnienia w 2015 r.

51 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page