top of page

Spotkanie organizacyjno - integracyjne dla członków naszego Oddziału - 2015 r.

Zarząd Oddziału SITPNiG w Krośnie zorganizował w Skansenie w Bóbrce, w dniu 22 maja 2015, spotkanie organizacyjno - integracyjne dla członków naszego Oddziału.

W części oficjalnej prezes naszego Oddziału - Anna Zaleszczuk, przedstawiła stronę formalną zmiany na stanowisku prezesa Oddziału w Krośnie. Następnie w towarzystwie wiceprezesa uhonorował okolicznościowym albumem Józefa Zuzaka, który w tym roku obchodzi 60 rocznicę wstąpienia do SITPNiG.

(foto: W. Jankowski)

Następnie w asyście odpowiednich przewodniczących Kół Zakładowych wręczyła nowo przyjętym koleżankom i kolegom legitymacje i odznaki członkowskie.

(foto: W. Jankowski)


W dalszej części organizacyjnej spotkania została przedstawiona obecna struktura Oddziału. Mając na uwadze fakt wielkich zmian w firmach branży naftowej, gazowniczej i rafineryjnej, które doprowadziły do ich łączenia, podziału lub reorganizacji, zachodzi potrzeba zmian w strukturze organizacyjnej naszego Oddziału. Przedstawiono ogólne propozycje kierunków przyszłych przekształceń.

Ponadto zostały przedstawione wnioski jakie zostały zgłoszone na Sympozjum SITPNiG w Trzebawiu oraz informacje z Kongresu Naftowców i Gazowników,a także kierunki przyszłej działalności całego Stowarzyszenia.

Po części organizacyjnej odbyło się tradycyjne spotkanie integracyjne.

(foto: W. Jankowski)

45 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page