top of page

Poradnik Górniak Naftowego - Wiertnictwo


15 grudnia 2015 r. ukazał się II tom serii „Poradnik Górnika Naftowego”: Wiertnictwo. Redaktorem tomu II jest prof. dr hab. inż. Stanisław Stryczek. Dzieło zostało opracowane przez zespół autorski w składzie: mgr inż. Anna Bieda, prof. dr hab. inż. Danuta Bielewicz, mgr inż. Angelika Druzgała, mgr inż. Alfons Dudek, mgr inż. Małgorzata Formela, mgr inż. Andrzej Goc, prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet, dr inż. Zdzisław Herman, dr inż. Dariusz Knez, mgr inż. Tomasz Kowalski, dr inż. Iwona Kowalska-Kubsik, mgr inż. Anna Pikłowska, prof. dr hab. inż. Stanisław Stryczek, dr inż. Aneta Śliwa, dr hab. inż. Tomasz Śliwa, prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski, mgr inż. Paweł Zapiór, mgr inż. Albert Złotkowski.

Recenzentem tomu II jest: prof.dr hab. inż. Józef Raczkowski

W obszernej strukturze merytorycznej liczącej 1124 strony dzieło składa się z: przedmowy, wprowadzenia, 11 rozdziałów, skrótów i akronimów oraz skorowidza.

Redaktorem naczelnym i przewodniczącym Rady Programowej Poradnika Górnika Naftowego jest prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki. Dzieło zostało wydane przez Zarząd Główny SITPNiG na zlecenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.

58 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page