top of page

Mgr inż. Zygmunt Berdysz nie żyje

16 stycznia 2015 r. po ciężkiej chorobie zmarł mgr inż. Zygmunt Berdysz, członek Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego od 1961 r., prezes Sanockiego Oddziału SITPNiG w latach 1962 – 2004, wieloletni członek Zarządu Głównego SITPNiG, członek Honorowy Stowarzyszenia.

Mgr inż. Zygmunt Berdysz urodził się 1 maja 1935 r. w Sławęcinie. Ukończył Wydział Górniczy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Specjalności Kopalnictwo Naftowe. Od ukończenia studiów związał się na całe życie zawodowe z PGNiG SA Oddział w Sanoku, gdzie zajmował odpowiedzialne stanowiska, a m.in. dyrektora ds. inwestycji, a wcześniej kierownika Działu Zaplecza Naukowo-Technicznego, kierownika Działu Inżynierii Złożowej, kierownika Działu Realizacji i Nadzoru Inwestycji oraz kierownika Ośrodka Robót Górniczych i Intensyfikacji Wydobycia. Uczestniczył w opracowaniu nowych technologii zagospodarowania złóż gazu ziemnego i ropy naftowej dotyczących m.in. sposobu podłączeń odwiertów gazowych, wynoszenia wody ze spodu odwiertów, zapobiegania tworzenia się osadów parafiny w rurach wydobywczych odwiertów ropnych. Wdrażał nowe technologie w przemyśle naftowym, a mianowicie nową technologię osuszania gazu ziemnego, optymalizacji zużycia glikolu i metanolu w eksploatacji gazu, nowe rozwiązania konstrukcyjne separatorów oraz automatyzację procesów eksploatacji gazu ziemnego. Był twórcą szeregu projektów racjonalizatorskich.

Nadzorował zagospodarowanie nowych złóż gazu ziemnego m.in. zagospodarowanie złoża Przemyśl, Husów, Jarosław, Lubaczów, Tarchały, Bogdaj – Uciechów, Załęcze, Czeszów i in.

Nadzorował prace wiertnicze wykonywane do głębokości 1200 m prowadzone na terenie działania Sanockiego Zakładu Górnictwa Nafty i Gazu oraz prowadzone prace rekonstrukcyjne odwiertów ropnych i gazowych, a także zabiegi intensyfikacji wydobycia i prace obróbcze.

Pod jego kierownictwem oddano do eksploatacji szereg złóż, m.in. złoże Dzików, Czarna Sędziszowska, Kuryłówka, Wola Różaniecka, Rudka, Smolarzyny, Tarnów II, Jodłówka, Zalesie, Wierzchosławice i inne.

Z niezwykłą pasją oddawał się działalności stowarzyszeniowej pełniąc funkcję prezesa Oddziału SITPNiG w Sanoku przez ponad 42 lata. Był organizatorem szkoleń dla pracowników w różnych specjalnościach, wykładowcą i członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej. Zorganizował wiele imprez naukowo-technicznych i integracyjnych. Aktywnie wspierał rozwój Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce propagując jego działalność wśród młodzieży szkół Regionu Sanockiego i Bieszczadzkiego. Wspierał działalność tych szkół, a z Jego inicjatywy kilka szkół przyjęło imię Ignacego Łukasiewicza. Aktywizował działalność pracowników przechodzących na emeryturę, inicjował organizowanie konkursów na wspomnienia i pamiętniki, a także organizował pomoc dla kolegów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej.

Za swe zasługi kol. Zygmunt Berdysz był wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami państwowymi, resortowymi i stowarzyszeniowymi. Szczególnym wyrazem uznania dla Jego działalności było nadanie Mu tytułu Honorowego Członka SITPNiG.

Wszyscy, którym było dane spotkać się z Nim na rozlicznych drogach Jego działalności zawodowej i społecznej zdają sobie sprawę jak wielką stratą jest ta śmierć dla całego środowiska naftowców i gazowników. Odszedł od nas człowiek wielkiego serca i prawego charakteru, człowiek obdarzony dużą wiedzą i ogromnym doświadczeniem zdobytym na wielu szczeblach pracy zawodowej i społecznej, człowiek o dużej inicjatywie, sprawny organizator i znakomity przyjaciel.

Pogrążeni w smutku i serdecznym żalu pożegnamy naszego kolegę na nabożeństwie żałobnym w dniu 20 stycznia 2015 r. o godz. 12:00 na Cmentarzu Komunalnym w Sanoku.

Cześć Jego pamięci!

47 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page