top of page

Noworoczne spotkanie Oddziału SITPNiG w Krakowie - 2016 r.


Oddział Krakowski SITPNiG powitał Nowy 2016 Rok na uroczystym spotkaniu Zarządu Oddziału z członkami honorowymi, przedstawicielami członków wspierających i najaktywniejszymi działaczami kół zakładowych i klubu seniora. Spotkanie odbyło się 21 stycznia 2016 r. w sali koncertowej Fundacji Krakus w Krakowie. Podczas posiedzenia Krzysztof Dybaś – prezes Zarządu Oddziału SITPNiG w Krakowie podsumował dokonania Oddziału w minionym roku oraz przedstawił plan pracy na rok 2016, a na zakończenie swojego wystąpienia złożył wszystkim uczestnikom spotkania i za ich pośrednictwem członkom SITPNiG z Oddziału Krakowskiego najlepsze życzenia noworoczne. W dalszej części spotkania życzenia dla Zarządu, działaczy i członków Oddziału przekazał prezes SITPNiG prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki, a sekretarz generalny SITPNiG dr inż. Stanisław Szafran przedstawił główne problemy działalności stowarzyszeń naukowo-technicznych we współczesnych regułach funkcjonowania przemysłu.

Prezes SITPNiG prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki odznacza Diamentowymi Odznakami Honorowymi SITPNiG redaktorów Vademecum Gazownika - prof. dr hab. inż. Stanisława Nagy i prof. dr inż. Andrzeja Frońskiego (fot. S. Szafran)


Pamiątkowe zdjęcia odznaczonych Złotymi i Srebrnymi Odznakami Honorowymi SITPNiG (fot. S. Szafran)


Przy tej uroczystej okazji grono działaczy Stowarzyszenia zostało wyróżnione odznakami honorowymi. Stowarzyszenia. Uczestnicy spotkania wymienili koleżeńskie, serdeczne życzenia noworoczne, a w dyskusji zwracali uwagę na nowe zadania stojące w bieżącym roku przed Stowarzyszeniem oraz zwracali uwagę na wiele wydarzeń rocznicowych, które godne są przypomnienia i upamiętnienia w 2016 r. Szczególnym wydarzeniem rocznicowym w 2016 r. jest Jubileusz 70 lecia założenia SITPNiG, który będzie przypominany i uroczyście obchodzony w różnych jednostkach organizacyjnych Stowarzyszenia. Ludwik Kossowicz przypomniał o 75 rocznicy śmierci prof. Stanisława Pilata - wybitnego chemika, uczonego i wynalazcy, zamordowanego przez niemieckich okupantów na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie. Kol. Piotr Niewiarowski zwrócił uwagę na przypadający w 2016 roku jubileusz 160 lecia założenia Gazowni w Krakowie. Rok 2016 będzie również okresem kampanii sprawozdawczo-wyborczej kończącej XXXVIII kadencję działalności Stowarzyszenia. Okres ten powinien być wykorzystany na problemowe dyskusje na temat kierunków przyszłej działalności SITPNiG. Spotkanie zakończyło się wspólnym kolędowaniem przy akompaniamencie zespołu instrumentalnego.

18 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page