top of page

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Oddziału w Katowicach


W dniu 7 kwietnia 2016 r,. o godz. 11.30, w Sali Klubowej Restauracji „Pod Kasztanami” w Zabrzu, odbyło się Walne Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Oddziału SITPNiG w Katowicach. 26 delegatów wybranych podczas zebrań sprawozdawczo-wyborczych 6 kół zakładowych podsumowało działalność Oddziału w kończącej się kadencji lat 2012 – 2016. Sprawozdanie z działalności Oddziału za upływającą kadencję złożył prezes ustępującego Zarządu Oddziału Henryk Kurek, eksponując dorobek Oddziału w minionej kadencji oraz zasugerował kierunki działalności w nowej kadencji. W sprawozdaniu Henryk Kurek zwrócił uwagę na problemy działalności Stowarzyszenia wynikające głównie z toczącej się restrukturyzacji przemysłu naftowego i gazowniczego. Skutkiem tego spada liczba członków i kół Stowarzyszenia, ale równocześnie występujące trudności umacniają działające ogniwa SITPNiG.

Henryk Kurek - prezes Oddziału SITPNiG otwiera obrady WZDO (fot. S. Szafran)Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz ocenę działalności Oddziału w dobiegającej końca kadencji przedstawiła przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Oddziału Barbara Kranz. Komisja Rewizyjna Oddziału pozytywnie oceniła działalność Zarządu Oddziału oraz wszystkich jego jednostek strukturalnych we wszystkich latach ubiegłej kadencji i wniosła o udzielenie absolutorium dla Zarządu Oddziału. W dyskusji uczestnicy WZDO zwracali uwagę na zmieniające się warunki działania Stowarzyszenia oraz na konieczność dostosowania form pracy kół i Zarząd Oddziału do obowiązujących państwowych przepisów prawnych oraz norm regulujących funkcjonowanie zakładów i instytucji, w których istnieją struktury SITPNiG. Podczas dyskusji wskazywano kierunki działalności Stowarzyszenia, które o obecnym otoczeniu możliwe są do wdrożenia oraz osiągnięcia sukcesu. Walne Zgromadzenie udzieliło jednomyślnie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału, a następnie wybrało władze i organy Oddziału na nową kadencję.

Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału za minioną kadencję (fot. S.Szafran)

W wyniku procedury wyborczej wybrane zostały nowe władze Oddziału SITPNiG w Katowicach na kadencję 2016 - 2020 oraz delegatów na XXXIX Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów SITPNiG. Prezesem Oddziału na nową kadencję został wybrany Wojciech Janocha.

Na pierwszych posiedzeniach władze Oddziału ukonstytuowały się następująco:

Zarząd Oddziału: Wojciech Janocha - prezes, Henryk Kurek - członek, Alicja Lipa - członek, Danuta Ostrowska - członek, Andrzej Rudzki - członek.

Przewodniczący kół zakładowych: Janina Lukasek-Bularz, Grzegorz Marczyk, Stanisław Kaciak, Franciszek Pigula, Stanisław Skalny, Mirosław Szczygieł.

Komisja Rewizyjna Oddziału: Barbara Kranz - przewodnicząca, Dariusz Dudziak - zastępca przewodniczącej, Małgorzata Krzywoń - sekretarz.

Sąd Koleżeński Oddziału: Rudolf Heczko - przewodniczący, Robert Banasik - zastępca przewodniczącego, Mirosław Stec - zastępca przewodniczącego, Grzegorz Stokłosa - sekretarz.

Delegaci na XXXIX Walny Zjazd Delegatów SITPNiG: Wojciech Janocha, Henryk Kurek, Alicja Lipa, Franciszek Pigula, Mirosław Szczygieł.

Zarząd Oddziału, Komisja Rewizyjna Oddziału i Sąd Koleżeński Oddziału SITPNiG w Katowicach wybrany na kadencję 2016 - 2020

Fot. archiwum SITPNiG (S. Szafran)

97 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page