top of page

Walne Zebranie Członków Oddziału SITPNiG w Czechowicach


11 maja 2016 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału SITPNiG w Czechowicach. 49 członków Stowarzyszenia podsumowało działalność Oddziału w kończącej się kadencji lat 2012 – 2016. Sprawozdanie z działalności Oddziału za upływającą kadencję złożył prezes ustępującego Zarządu Oddziału Mirosław Stec. W złożonym sprawozdaniu Zarząd przedstawił dorobek Oddziału w minionej kadencji oraz zaproponował kierunki działalności w nowej kadencji. Z troską omówione zostały problemy działalności Stowarzyszenia oraz zagadnienia wymagające nowych uregulowań statutowych i regulaminowych. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz ocenę działalności Oddziału w dobiegającej końca kadencji przedstawiła wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Oddziału Sylwia Gezler-Filip.

Komisja uznała, że szczególnie ważne przedsięwzięcia Oddziału w okresie mijającej kadencji to:

 • szkolenie kadry i podnoszenie jakości usług Wydziału Szkoleń Zarządu Oddziału,

 • uczestniczenie w przedsięwzięciach inwestycyjno - remontowych na terenie Spółek Grupy LOTOS,

 • udział w pracach Głównych Komisji Zarządu Głównego,

 • wspieranie działalności młodzieży Gimnazjum nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Czechowicach-Dziedzicach,

 • integrowanie członków Oddziału na spotkaniach okolicznościowych i wycieczkach turystycznych.

Komisja Rewizyjna Oddziału pozytywnie oceniła działalność Zarządu Oddziału oraz wszystkich jego jednostek strukturalnych we wszystkich latach ubiegłej kadencji i wniosła o udzielenie absolutorium dla Zarządu Oddziału.

W dyskusji uczestnicy WZDO zwracali uwagę na zmieniające się warunki działania Stowarzyszenia oraz na konieczność dostosowania form pracy kół i Zarządu Oddziału do obowiązujących państwowych przepisów prawnych oraz norm regulujących funkcjonowanie zakładów i instytucji, w których istnieją struktury SITPNiG. Walne Zgromadzenie udzieliło jednomyślnie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału, a następnie wybrało władze i organy Oddziału na nową kadencję.

W wyniku procedury wyborczej wybrane zostały nowe władze Oddziału SITPNiG w Czechowicach na kadencję 2016 - 2020 oraz delegaci na XXXIX Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów SITPNiG. Prezesem Oddziału na nową kadencję został wybrany ponownie kol. Mirosław Stec. W skład Zarządu Oddziału SITPNiG w Czechowicach zostali wybrani:

 1. Mirosław Stec - prezes Oddziału

 2. Ewa Lesisz,

 3. Renata Machnik,

 4. Janina Zeman,

 5. Izabela Łusińska,

 6. Marek Lesisz,

 7. Zenon Markiel,

 8. Mikołaj Koba,

 9. Marek Szendzielorz.

Do Komisji Rewizyjnej Oddziału wybrano:

 1. Sylwię Gezler-Filip,

 2. Małgorzatę Górk,

 3. Marek Wilczyński

Do Sądu Koleżeńskiego Oddziału wybrano następujące osoby:

 1. Jadwiga Gawłowska,

 2. Bożena Janik-Kocyła,

 3. Irena Waliczek.

Delegatami na XXXIX WZD SITPNiG wzostali wybrani Mirosław Stec i Marek Lesisz, a delegatem Oddziału SITPNiG do Rady Regionalnej FSNT NOT wybrano Marka Szendzielorza, a na zastępcę delegata wybrano Marka Wilczyńskiego.

Na zakończenie obrad WZDO zebrani przyjęli Uchwałę określającą ramowe zadania Oddziału i jego władz w nowej kadencji.


(fot. arch. Oddziału SITPNiG w Czechowicach)

66 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page