11 Polski Kongres Naftowców i Gazowników w Bóbrce

25/05/2016

W dniach 18 – 20 maja 2016 r. odbył się w Sali Kongresowej Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. I. Łukasiewicza Bóbrce XI Polski Kongres Naftowców i Gazowników. Patronat Honorowy nad Kongresem przyjęli: Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii, Daniel Jackiewicz - Minister Skarbu Państwa – oraz Mariusz Orion Jędrysek - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Geolog Kraju.

Organizatorem Kongresu był Zarząd Główny SITPNiG, który tematykę tegorocznej edycji Polskich Kongresów Naftowców i Gazowników ujął przewodnim haśle: „Wyzwania dla przemysłu naftowego i gazowniczego w aspekcie niskich cen ropy naftowej i gazu ziemnego”. Szczególnym akcentem obrad kongresowych był Jubileusz 70-lecia Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.

W obradach Kongresu uczestniczyli przedstawiciele instytucji naukowych, przedstawiciele spółek i zakładów naftowych i gazowniczych oraz firm działających w sferze polskiego przemysłu naftowego i gazowniczego  oraz osoby, których bieżąca działalność wiąże się z przemysłem naftowym i gazowniczym.
Udział w Honorowym Komitecie Naukowym Kongresu przyjęli:

 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka – Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie,

 • prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Geolog Kraju,

 • prof. dr hab. inż. Maria Ciechanowska – Dyrektor Instytutu Nafty i Gazu,

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet – Dziekan Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH,

 • prof. dr hab. inż. Adam Piestrzyński – Dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

 • Piotr Woźniak – Prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.

 • Krystian Pater – Członek Zarządu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

Tematykę XI Polskiego Kongresu Naftowców i Gazowników przygotowała Rada Programowa w składzie: Stanisław  Rychlicki – przewodniczący, Czesław Bugaj,  Mieczysław Jakiel, Krzysztof Janas, Jan Lubaś, Kazimierz Nowak, Bogdan Pastuszko, Krzysztof Potera, Wiesław Prugar, Ryszard Ryba, Andrzej Schoeneich, Jacek Stepek, Erwin Szwast.


 

Uczestnicy Kongresu podczas sesji inauguracyjnej 

 

Zgodnie z tradycyjnym zwyczajem przed rozpoczęciem obrad delegacja uczestników Kongresu złożyła kwiaty pod pomnikiem  Ignacego Łukasiewicza Krośnie, na Jego grobie na cmentarzu w Zręcinie oraz pod pomnikiem założyciela Kopalni Ropy Naftowej w Bóbrce.
Sesja inauguracyjna odbyła się w dniu 18 maja br., podczas której uczestników Kongresu powitali przedstawiciele Zarządu Głównego SITPNiG: prof. Stanisław Rychlicki - prezes SITPNiG i Stanisław Szafran - sekretarz generalny, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Kongresu. Dla zaakcentowania  uroczystego dnia Jubileuszu 70 lecia Stowarzyszenia uczestnicy Kongresu przybyli na inauguracyjną część obrad w galowych mundurach górniczych.
W inauguracyjnej sesji zostały zaprezentowane dwa referaty, które wprowadzały w tematykę obrad oraz eksponowały Jubileusz Stowarzyszenia: 

 1. Wystąpienie wprowadzające: Rynek ropy naftowej na Świecie – Stanisław Rychlicki - prezes SITPNiG, Jacek Stepek  - wiceprezes SITPNiG, Jerzy Stopa – Kierownik Katedry Inżynierii Naftowej AGH;

 2. 70 lat Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego – historia, teraźniejszość, przyszłość – Stanisław Szafran – sekretarz generalny SITPNiG.

Symbolicznym akcentem obchodów Jubileuszu Stowarzyszenia  było wręczenie wysokich odznaczeń zasłużonym członkom i firmom współpracującym ze Stowarzyszeniem. 

 

W uznaniu szczególnych zasług położonych w ciągu długoletniej działalności na rzecz Stowarzyszenia i przemysłu naftowego i gazowniczego w Polsce Kapituła nadała Honorową Szpadę Zasłużonego Seniora SITPNiG: dr. inż. Ludwikowi Kossowiczowi oraz mgr inż. Józefowi Zuzakowi.
 

Zarząd Główny wyrażając wysokie uznanie oraz podziękowanie za niezmiernie rzetelną, długoletnią działalność na rzecz rozwoju Stowarzyszenia oraz współpracę w realizacji szczytnych celów statutowych nadał Złote Honorowe Odznaki SITPNiG: Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu S.A., Polskiemu Koncernowi Naftowemu ORLEN S.A., LOTOS Petrobaltic S.A.

Kapituła Medalu Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza uznania wybitnego udział  w rozwoju i wzbogacaniu zbiorów Muzeum nadała Medale Joannie Kubit, Krzysztofowi Janasowi i Kazimierzowi Nowakowi.
Odznaczenia wyróżnionym wręczyli: prezes SITPNiG prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki i dr inż. Stanisław Szafran – sekretarz generalny SITPNiG.
W dalszej części sesji inauguracyjnej  Goście Kongresu złożyli na ręce prezesa SITPNiG życzenia z okazji Jubileuszy 70 lecia SITPNiG.

Drugi dzień obrad Kongresu miał charakter roboczy. Obrady toczyły się w trzech sesjach, podczas których zaprezentowano 10 referatów. 

W sesji I pod przewodnictwem pani Marii Ciechanowskiej i  pana Kazimierza Nowaka wygłoszono 3 referaty:

 1. Kierunki poszukiwań złóż węglowodorów w Polsce – Andrzej Maksym, Maciej Nowakowski (PGNiG S.A.) - prezentował Jacek Adamczyk,

 2. Środki strzałowe i sprzęt strzałowy jako element optymalizacji produkcji i pozyskiwania danych w górnictwie naftowym w Polsce – Wiesław Prugar, Magdalena Piątkowska, Jarosław Zacharski – prezentował  Grzegorz Gołda (ORLEN Upstream Sp. z o.o.)

 3. Wydobycie na Bałtyku – porównanie złóż B3 i B8 – Sławomir Sochacki (Lotos Petrobaltic S.A.)

W sesji II prowadzonej przez: Jana Lubasia i Czesława Bugaja zaprezentowano następujące referaty:

 1. Technologie konwersji ciężkiej pozostałości w GK Orlen – Jarosław Jabłoński (PKN  ORLEN S.A.)

 2. Pogłębiony przerób ropy naftowej-projekt EFRA w Lotos S.A. – Adrian Szkudlarski (LOTOS S.A.)

 3. Wymagania stawiane paliwom w aspekcie rozwoju konstrukcji silników i ochrony środowiska naturalnego – Zbigniew Stępień (INiG PIB)

 4. Innowacyjna technologia produkcji wysokiej klasy parafin w Orlen Południe S.A. –  Mariusz Motyka (ORLEN Południe S.A.).

W sesji III prowadzonej przez Jerzego Stopy i Krzysztofa Janasa przedstawiono następujące referaty:

 1. Program niezbędnych działań dla ochrony i odnowy karpackich zasobów ropy naftowej – Jan Lubaś, Sławomir Falkowicz(INiG PIB), Erwin Szwast (PGNiG S.A.),

 2. Perspektywy eksploatacji dojrzałych złóż ropy naftowej w Polsce w dobie niskich cen węglowodorów – Jerzy Stopa, Stanisław Rychlicki (WWNiG AGH),

 3. Nowoczesne techniki pozyskiwania rozwiązań technologicznych i procesowych w obliczu coraz większych wyzwań na rynku rafineryjnym i petrochemicznym  CROWDSOURCING – Grzegorz Jóźwiak, Jacek Smyczyński (PKN ORLEN S.A.).

W dyskusji uczestnicy Kongresu stwierdzali, że wiele wątków poruszanych podczas obrad poprzednich edycji Kongresu pozostaje nadal w sferze ważnych zagadnień współczesnego przemysłu naftowego i gazowniczego.
W podsumowaniu Kongresu uczestnicy przyjęli Uchwałę, przedłożoną przez Komisję Uchwał i Wniosków,  której treść skierowali przede wszystkim do czynników decyzyjnych, a także do całego społeczeństwa.

Prof. Stanisław Rychlicki - prezes SITPNiG podsumowuje wyniki i zamyka obrady Kongresu. Kongresowi towarzyszyły trzy wystawy okolicznościowe. Dwie wystawy przygotowane przez zespół pracowników Muzeum były zatytułowane: 

 

 

 

 • Z kart historii: Stanisław Pilat – 135 rocznica urodzin i 75 rocznica śmierci”;

 

 • Z kart historii: 55lat Muzeum w Bóbrce w obiektywie aparatu”.

Trzecią wystawę przygotowała Główna Komisja Historii i Muzealnictwa Zarządu Głównego pt.: „Polski przemysł rafineryjny w latach 1856 - 2015”.

  
 

 

 

 

Organizację 11 Polskiego Kongresu Naftowców i Gazowników wspierali:

Partnerzy Strategiczni KongresuPolskie Górnictwo Naftowe  i Gazownictwo S.A., Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., ORLEN Upstream Sp. z o.o.;

Partner KongresuGrupa LOTOS S.A.;

Partnerzy Wspierający KongresOrlen Południe S.A., Orlen Oil  Sp. z o.o.

Organizatorzy Kongresu uprzejmie dziękują wszystkim Partnerom Kongresu za wsparcie organizacyjne i finansowe, umożliwiające realizację przyjętego programu, a w tym wydanie materiałów kongresowych.


Spotkanie koleżeńskie "Wśród szybów naftowych Bóbrki" rozpoczyna się zapaleniem tradycyjnego ogniska (fot. M. M. Szafran)

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Polecane

Pomnik historii dla XIX wiecznej kopalni ropy naftowej w Bóbrce.

December 11, 2018

1/4
Please reload

Ostatnio dodane
Please reload

Wyszukaj po frazach