Walny Zjazd Delegatów Oddziału SITPNiG w Krośnie - 2016 r.

10/06/2016

W dniu 10 czerwca 2016 r. w Muzeum przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce odbyło się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Delegatów  Oddziału SITPNiG w Krośnie.

 (fot. archiwum oddziału)

 

Delegaci wybrani na Walnych Zebraniach Kół Zakładowych i Klubu Seniora  analizowali dokonania Oddziału w minionej kadencji lat 2012 – 2016 oraz prowadzili debatę na temat działalności SITPNiG w przyszłej kadencji. Zgodnie z przyjętą procedurą WZDO otworzyła Prezes ustępującego Zarządu Oddziału SITPNiG Anna Zaleszczuk, która powitała uczestników WZDO. Na wniosek Zarządu Oddziału w Krośnie Zarząd Główny Stowarzyszenia nadał złote honorowe odznaki SITPNiG, które uroczyście wręczono zasłużonym członkom naszego Oddziału.

 

 

Ponadto wybrane zostały komisje WZDO: Komisja Mandatowa, Komisja Wyborcza i Komisja Uchwał i Wniosków.
Sprawozdanie z działalności Oddziału za upływającą  kadencję złożyła Anna Zaleszczuk.

 

W złożonym sprawozdaniu Zarządu przedstawiła osiągnięcia i mankamenty w działalności Oddziału w mijającej kadencji lat 2012 – 2016. Prezes zwróciła uwagę na toczącą się restrukturyzację w firmach, w których istnieją Koła Zakładowe przynależne do naszego Oddziału. Zmieniły się również warunki funkcjonowania Stowarzyszenia w zakładach pracy. Zwrócono uwagę na konieczność poszukiwania nowych form integracji naftowców i gazowników w istniejących warunkach oraz kierunków działalności Oddziału dostosowane do aktualnych okoliczności.

 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz wnikliwą analizę i ocenę działalności Oddziału w dobiegającej końca kadencji przedstawił Janusz Klimek.

Komisja Rewizyjna Oddziału pozytywnie oceniła działalność Zarządu Oddziału oraz podejmowane wysiłki na rzecz aktywizacji członków w czasie ubiegającej kadencji i wniosła o udzielenie absolutorium dla Zarządu Oddziału. Walne Zgromadzenie udzieliło jednomyślnie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.

Następnie przystąpiono do wyborów władze i organów Oddziału na nową kadencję. W wyniku procedury wyborczej wybrano Komisję Skrutacyjną, nowe władze Oddziału SITPNiG w Krośnie oraz delegatów na XXXIX Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów SITPNiG i do Rady FSNT NOT.

 

Do Zarządu Oddziału SITPNiG w Krośnie zostali wybrani:
Janusz Pudło – Prezes Zarządu
Małgorzata Brela, Jan Lubaś, Andrzej Grasela, Wacław Jankowski, Robert Wrzask, Wiesław Karamon, 
Stanisław Józefczyk.

W skład Komisji Rewizyjnej Oddziału wybrani zostali:
Władysław Kozioł, Dorota Kluk, Edyta Mercik

Do Sądu Koleżeńskiego Oddziału wybrano:
Anna Zaleszczuk, Ewa Sanecka, Zdzisław Płoch

Delegatami na XXXIX WZD SITPNiG zostali wybrani:
Andrzej Grasela, Robert Wrzask, Jan Sęp, Krzysztof Knap

Delegatami do Stołecznej Rady  FSNT NOT wybrani zostali:
Jan Sęp, Robert Wrzask

 Jednym z ostatnich punktów programu było WZDO przedstawienie i przyjęcie uchwały przedstawionej przez przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków Jana Lubasia.

 

Obrady zakończył nowo wybrany Prezes Zarządu Oddziału SITPNiG w Krośnie Janusz Pudło.

(fot. archiwum oddziału)

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Polecane

Pomnik historii dla XIX wiecznej kopalni ropy naftowej w Bóbrce.

December 11, 2018

1/4
Please reload

Ostatnio dodane
Please reload

Wyszukaj po frazach