top of page

Jubileusz 35 - lecia działalności Oddziału SITPNiG w Łodzi

10 czerwca 2016 r. w Sali Królewskiej Hotelu Biały Pałac w Konstantynowie Łódzkim przedstawiciele Oddziału Łódzkiego SITPNiG świętowali Jubileusz 35-lecia swojej działalności oraz Jubileusz 70 lecia SITPNiG. W uroczystości uczestniczyli członkowie Zarządu Oddziału, przedstawiciele kół, seniorzy i weterani działalności stowarzyszeniowej oraz zaproszeni goście.

Moderatorką uroczystości była Katarzyna Prochowska. Uczestników uroczystości powitała Bogumiła Gutowska – prezes Zarządu Oddziału, która w przemówieniu wprowadzającym przybliżyła najważniejsze zdarzenia i osoby z historii Oddziału.

Proces tworzenia Oddziału łódzkiego rozpoczął się 3 kwietnia 1978 roku. Zarząd Główny powołał Komitet ds. organizacji ogniw SITPNaft przy Zakładach Gazowniczych w Łodzi. W skład komitetu organizacyjnego weszli kol. kol.: Henryk Wojtera, Janina Leder (później Kramarz) oraz Jerzy Śrudka. W 1979 roku przyjęto pierwszych członków, którzy początkowo znaleźli się w strukturach Oddziału Warszawa. Oddział w Łodzi rozpoczął swoją działalność w 1981roku. 16.06.1981r. podczas Walnego Zjazdu wybrano pierwszy Zarząd Oddziału. W pierwszym okresie sprawozdawczym Oddział liczył 92 członków, zrzeszonych w 4 Kołach:

  • przy Zakładzie Gazowniczym w Łodzi,

  • przy Zakładzie „Korgaz”,

  • przy Miejskim Biurze Projektów,

  • przy Rejonie Gazowniczym Piotrków Trybunalski.

W ciągu 35 letniej działalności zmieniała się liczba kół wzrastała liczba członków. Zgodnie z regułami demokracji zmieniały się składy i prezesi Zarządu Oddziału. Prezesami Oddziału kolejno byli kol. kol.: Henryk Wojtera (1981 – 1987), Jerzy Śrudka (1987 – 1988), Krzysztof Nowak (1988 – 1992), Andrzej Zamaria (1992 – 1996), Witold Miller (1996 – 2004), Włodzimierz Tomczak (2004 - 2012), Bogusława Gutowska (2012 - nadal). Wielu działaczy Stowarzyszenia aktywnie uczestniczy w pracy Oddziału niemal od początku jego istnienia. Należą do nich m.in. Katarzyna Prochowska, Ryszard Zemrak, Piotr Marcinkowski i in. Członkowie Oddziału zawsze dążyli do bliskich kontaktów ze swoimi zakładami pracy oraz środowiskiem gazowników. Ważnymi formami działalności Oddziału są: konferencje naukowo-techniczne (Top-Gaz, KOR-GAZ-NET), seminaria, kursy i szkolenia zawodowe, koleżeńskie spotkania integracyjne.

Bogusława Gutowska podziękowała wszystkim członkom Oddziału Łódzkiego SITPNiG za wspólna pracę na rzecz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia w minionych latach. Występujący na uroczystości dr inż. Stanisław Szafran – sekretarz generalny SITPNiG przekazał uczestnikom spotkania gratulacje z okazji Jubileuszu 35 lecia Oddziału oraz życzenie na dalsze lata pracy. W swoim przemówieniu przypomniał warunki tworzenia Stowarzyszenia po II Wojnie Światowej oraz historię jego rozwoju. Historia 70 lat działalności SITPNiG, losy jego członków, ich dzieła i sukcesy dowodzą, że ludzie nafty i gazu zawsze podejmowali trudne problemy polskiego przemysłu naftowego i gazowniczego. Powojenny kształt Stowarzyszenia tworzyli ludzie wykształceni przed II wojną światową, posiadający ukształtowane postawy moralne i doświadczenia w działalności przedwojennego przemysłu i organizacji technicznych, pełni patriotycznego zapału budowy przemysłu II Rzeczypospolitej. Jednak historia Stowarzyszenia dość dobrze odpowiada losom Polski powojennej, ze wszystkimi pozytywami i negatywami. Wszystko co zostało osiągnięte w ciągu minionego czasu to suma pracy i doświadczeń pokoleń naftowców i gazowników, zarówno zrzeszonych w obecnym SITPNIG, jak również organizacjach prekursorskich. Winni jesteśmy wdzięczność, pamięć i szacunek wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do osiągnięcia tak wielu sukcesów Stowarzyszenia! Podczas uroczystości liczne grono najbardziej aktywnych członków Stowarzyszenia zostało odznaczonych Srebrnymi i Złotymi Odznakami Honorowymi SITPNiG.

... a wszystko przygotowały wspaniałe organizatorki: Bogusława Gutowska, Katarzyna Prochowska i Elżbieta Kapitułka

(foto archiwum SITPNiG: S. Szafran)

144 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page