top of page

Spotkanie przedstawicieli Zarządu Głównego SITPNiG z Zarządem i Radą Nadzorczą PGNiG S.A.

27 lipca 2016 r. w Sali konferencyjnej Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Głównego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego prof. dr hab. inż. Stanisława Rychlickiego – prezesa SITPNiG i dr inż. Stanisława Szafrana – sekretarza generalnego SITPNiG z Zarządem i Radą Nadzorczą Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. Inicjatywa spotkania wyszła ze strony przedstawicieli Zarządu Głównego SITPNiG i została życzliwie przyjęta przez Władze PGNiG S.A.


Obradująca w historycznym i symbolicznym miejscu Rada Nadzorcza i uczestniczący w jej obradach Zarząd PGNiG S.A. wysłuchali wystąpienia prof. dr hab. inż. Stanisława Rychlickiego – prezesa SITPNiG na temat działalności SITPNiG w minionym 70-leciu oraz planowanych kierunkach i formach pracy Stowarzyszenia w latach następnych. Natomiast dr inż. Stanisław Szafran przedstawił historię powstania, rozwój i działalność perły dziedzictwa naftowego jakim jest Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza, utworzonego przez SITPNiG w 1961 r. na terenie działającej od 1854 r. kopalni, założonej przez pionierów polskiego przemysłu naftowego: Ignacego Łukasiewicza, Tytusa Trzecieskiego i Karola Klobassę. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu PGNiG S.A. z zainteresowaniem wysłuchali przedstawionych informacji, a po zakończeniu obrad zwiedzili obiekty Muzeum. Podczas spotkania Stanisław Rychlicki i Stanisław Szafran wręczyli panu Piotrowi Woźniakowi – prezesowi Zarządu PGNiG S.A. Medal Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego nadany przez Kapitułę Medalu w uznaniu zasług w zakresie wspierania i rozwijania działalności Muzeum.


(foto archiwum SITPNiG)

28 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page