top of page

XII Sesja Szkół im. I. Łukasiewicza w Gorlicach

W dniach 24 – 26 września 2015 roku w Gorlicach, odbyła się XII Sesja Szkół im. Ignacego Łukasiewicza. Organizatorem Sesji był Zarząd Główny Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, a gospodarzem – Zespół Szkół nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach. Patronat nad imprezą objęli: Małopolski Kurator Oświaty, Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie, Starosta Gorlicki i Burmistrz Gorlic. W Sesji wzięło udział 26 szkół noszących imię Ignacego Łukasiewicza z całej Polski, w tym: 5 szkół ponadgimnazjalnych z Bydgoszczy, Płocka, Krosna, Sanoka, Nowej Sarzyny, 5 szkół gimnazjalnych z: Cieszacina Wielkiego, Jasła, Gniewina, Czechowic-Dziedzic, Strachociny , 16 szkół podstawowych z: Bóbrki, Ropienki, Węglówki, Garek, Krosna Odrzańskiego, Humnisk, Pakoszówki, Brzeska, Drwini, Kobylanki, Krygu, Czarnej k. Ustrzyk Dolnych, Padwi Narodowej, Łążka Ordynackiego, Wołomina, Chorkówki i Miejskie Przedszkole nr 4 w Gorlicach im. Ignacego Łukasiewicza. Wśród gości Sesji byli przedstawiciele instytucji patronackich oraz Oddziału SITPNiG w Gorlicach.

Gospodarze: Pan Janusz Kryca - dyrektor szkoły i pani Alina Mrozek - organizatorka Sesji oraz zespół recepcji (fot. S. Szafran)

Sztandary szkół (fot. S. Szafran)

"Zespół Artystyczny" z Przedszkola Miejskiego nr 4 wykonujący hymn (fot. S. Szafran)

XII Sesja Szkół im. Ignacego Łukasiewicza rozpoczęła się od wprowadzenia sztandarów szkół uczestniczących w Sesji i odśpiewania hymnu przez dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 4 w Gorlicach, po czym pan Janusz Kryca – dyrektor ZS Nr 1, gospodarz Sesji, powitał uczestników oraz gości podkreślając, że przewodnim hasłem Sesji jest „IGNACY ŁUKASIEWICZ INSPIRUJE”, bowiem Patron szkół całym swoim życiem i dziełem wskazuje jak żyć i pracować dla siebie, rodziny i Ojczyzny. Oficjalnego otwarcia Sesji dokonał dr inż. Stanisław Szafran - sekretarz generalny SITPNiG, który w swoim wystąpieniu przedstawił dotychczasową historię Sesji Szkół im. Ignacego Łukasiewicza.


Sesje Szkół noszących imię Ignacego Łukasiewicza organizowane są od 30 lat. Gospodarzy Sesji wybiera Rada Szkół im. Ignacego Łukasiewicza, a swoistym symbolem powierzenia organizacji sesji wybranej szkole jest przekazanie jej „Lampy przechodniej Sesji Szkół Im. Ignacego Łukasiewicza” przez gospodarza poprzedniej sesji. Lampa ta jest zapalana na początku sesji, gaszona na jej zakończenie.

Otwierając Sesję dr inż. Stanisław Szafran wraz z Jerzym Nalepką - starostą gorlickim uroczyście zapalili lampę, rozpoczynając tym samym obrady XII Sesji Szkół im. Ignacego Łukasiewicza. Po otwarciu nastąpiła uroczysta prezentacja szkół biorących udział w Sesji, a symbolicznym akcentem obecności poszczególnych szkół były szyldy każdej szkoły demonstrowane wszystkim uczestnikom uroczystości. W części artystycznej uczestnicy Sesji obejrzeli scenki z życia Ignacego Łukasiewicza przygotowane przez Zespół Teatralny „Na Górce” pod kierunkiem pań H. Osińskiej i M. Piotrowskiej. Na zakończenie uroczystości otwarcia Sesji pani Iwona Dymarczyk - pracownik Muzeum Farmacji z Krakowa przedstawiła wykład na temat „Ignacy Łukasiewicz aptekarz i twórca przemysłu naftowego”.

Od VI Sesji w spotkaniach delegacji Szkół im. Ignacego Łukasiewicza biorą udział uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami. Od tamtej sesji tradycją stał się konkurs na temat „Ignacy Łukasiewicz – życie i działalność”. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Każdy uczeń odpowiadał indywidualnie na test konkursowy, a konkurs był oceniany indywidualnie i zespołowo.

Wieczorem uczniowie bawili się na dyskotece, natomiast Rada Szkół pod przewodnictwem pani Joanny Kubit odbyła swoje posiedzenie. Podczas obrad wybrano spośród zgłoszonych wniosków, gospodarza następnej Sesji Szkół im. Ignacego Łukasiewicza. Rada Szkół powierzyła funkcję gospodarza XIII Sesji Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w 2017 r. Zespołowi Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku. 26 września w godzinach przedpołudniowych uczestnicy Sesji zwiedzili miejsca związane z działalnością Ignacego Łukasiewicza w okolicach Gorlic oraz początkami przemysłu naftowego. Poszczególne grupy szkół z odwiedziły Muzeum PTTK w Gorlicach, Skansen” Magdalena”, Zagrodę Maziarska w Łosiu i Pałac w Siarach. O godzinie 15 w auli szkoły rozpoczęło się uroczyste zakończenie Sesji. Był to czas na podsumowania i plany na przyszłość.

Podczas uroczystości zamknięcia Sesji pani Joanna Kubit – przewodnicząca Jury ogłosiła wyniki Konkursu.

W konkursie indywidualnym w kategorii szkół podstawowych zwycięskie lokaty zajęli: I miejsce – Urszula Kusz z SP w Garkach, II miejsce – Agata Lontzek z SP w Garkach, III miejsce – Laura Mazur z SP w Kobylance. W kategorii szkół ponadpodstawowych: I miejsce – Jadwiga Ludwin z Zespołu Szkół Nr 1 w Gorlicach, II miejsce – Kornelia Krok z Zespołu Szkół Nr 1 w Gorlicach, III miejsce – Piotr Ludwin z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Krośnie. W konkursie drużynowym w kategorii szkół podstawowych zwycięskie lokaty zajęły: I miejsce – Szkoła Podstawowa w Garkach, II miejsce – Szkoła Podstawowa w Kobylance, III miejsce – Szkoła Podstawowa w Chorkówce. W klasyfikacji szkół ponadpodstawowych: I miejsce – Zespół Szkół Nr 1 w Gorlicach, II miejsce – Zespół Szkół Chemicznych z Bydgoszczy, III miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Krośnie.

Nagrodę specjalna, za uzyskanie największej liczby punktów w konkursie, ufundowaną przez Okręgową Radę Aptekarską w Krakowie otrzymała Jadwiga Ludwin z ZS Nr 1 w Gorlicach.

Zamykając XII Sesję Szkół Im. Ignacego Łukasiewicza dr inż. Stanisław Szafran pogratulował wszystkim uczestnikom Sesji doskonałej wiedzy o życiu i działalności Patrona swoich szkół i wyraził przekonanie, że ta wiedza będzie dobrym wzorem do kształtowania umysłów i charakterów młodego pokolenia Polaków. Uroczystym aktem zgaszenia płomienia Lampy Sesji Szkół im. Ignacego Łukasiewicza dokonanym przez pana Janusza Krycę – dyrektora ZS Nr 1, gospodarza Sesji, zakończyło się dwudniowe spotkanie dzieci i młodzieży z „Rodziny Szkół im. Ignacego Łukasiewicza” z mocnym postanowieniem spotkania w 2017 r w Płocku. Organizatorzy i uczestnicy XII Sesji Szkół im. Ignacego Łukasiewicza wyrażają wdzięczność i serdeczne podziękowania Fundacji PGNiG SA im. Ignacego Łukasiewicza oraz Fundacji ORLEN - DAR SERCA za wsparcie finansowe zorganizowanej Sesji.

48 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page