XII Sesja Szkół im. I. Łukasiewicza w Gorlicach

W dniach 24 – 26 września 2015 roku w Gorlicach, odbyła się XII Sesja Szkół im. Ignacego Łukasiewicza. Organizatorem Sesji był Zarząd Główny Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, a gospodarzem – Zespół Szkół nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach. Patronat nad imprezą objęli: Małopolski Kurator Oświaty, Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie, Starosta Gorlicki i Burmistrz Gorlic. W Sesji wzięło udział 26 szkół noszących imię Ignacego Łukasiewicza z całej Polski, w tym: 5 szkół ponadgimnazjalnych z Bydgoszczy, Płocka, Krosna, Sanoka, Nowej Sarzyny, 5 szkół gimnazjalnych z: Cieszacina Wielkiego, Jasła, Gniewina, Czechowic-Dziedzic, Strachociny , 16 szkół podstawowych z: Bóbrki, Ropienki, Węglówki, Garek, Krosna Odrzańskiego, Humnisk, Pakoszówki, Brzeska, Drwini, Kobylanki, Krygu, Czarnej k. Ustrzyk Dolnych, Padwi Narodowej, Łążka Ordynackiego, Wołomina, Chorkówki i Miejskie Przedszkole nr 4 w Gorlicach im. Ignacego Łukasiewicza. Wśród gości Sesji byli przedstawiciele instytucji patronackich oraz Oddziału SITPNiG w Gorlicach.

Gospodarze: Pan Janusz Kryca - dyrektor szkoły i pani Alina Mrozek - organizatorka Sesji oraz zespół recepcji (fot. S. Szafran)

Sztandary szkół (fot. S. Szafran)

"Zespół Artystyczny" z Przedszkola Miejskiego nr 4 wykonujący hymn (fot. S. Szafran)

XII Sesja Szkół im. Ignacego Łukasiewicza rozpoczęła się od wprowadzenia sztandarów szkół uczestniczących w Sesji i odśpiewania hymnu przez dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 4 w Gorlicach, po czym pan Janusz Kryca – dyrektor ZS Nr 1, gospodarz Sesji, powitał uczestników oraz gości podkreślając, że przewodnim hasłem Sesji jest „IGNACY ŁUKASIEWICZ INSPIRUJE”, bowiem Patron szkół całym swoim życiem i dziełem wskazuje jak żyć i pracować dla siebie, rodziny i Ojczyzny. Oficjalnego otwarcia Sesji dokonał dr inż. Stanisław Szafran - sekretarz generalny SITPNiG, który w swoim wystąpieniu przedstawił dotychczasową historię Sesji Szkół im. Ignacego Łukasiewicza.


Sesje Szkół noszących imię Ignacego Łukasiewicza organizowane są od 30 lat. Gospodarzy Sesji wybiera Rada Szkół im. Ignacego Łukasiewicza, a swoistym symbolem powierzenia organizacji sesji wybranej szkole jest przekazanie jej „Lampy przechodniej Sesji Szkół Im. Ignacego Łukasiewicza” przez gospodarza poprzedniej sesji. Lampa ta jest zapalana na początku sesji, gaszona na jej zakończenie.

Otwierając Sesję dr inż. Stanisław Szafran wraz z Jerzym Nalepką - starostą gorlickim uroczyście zapalili lampę, rozpoczynając tym samym obrady XII Sesji Szkół im. Ignacego Łukasiewicza. Po otwarciu nastąpiła uroczysta prezentacja szkół biorących udział w Sesji, a symbolicznym akcentem obecności poszczególnych szkół były szyldy każdej szkoły demonstrowane wszystkim uczestnikom uroczystości. W części artystycznej uczestnicy Sesji obejrzeli scenki z życia Ignacego Łukasiewicza przygotowane przez Zespół Teatralny „Na Górce” pod kierunkiem pań H. Osińskiej i M. Piotrowskiej. Na zakończenie uroczystości otwarcia Sesji pani Iwona Dymarczyk - pracownik Muzeum Farmacji z Krakowa przedstawiła wykład na temat „Ignacy Łukasiewicz aptekarz i twórca przemysłu naftowego”.

Od VI Sesji w spotkaniach delegacji Szkół im. Ignacego Łukasiewicza biorą udział uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami. Od tamtej sesji tradycją stał się konkurs na temat