top of page

I posiedzenie Rady Seniorów SITPNiG

W dniu 8 grudnia 2016 r. odbyło się w Krakowie w siedzibie Krakowskiego Oddziału SITPNiG ul. Lubicz 25, pierwsze posiedzenie Rady Seniorów w nowej kadencji 2016-2020. W posiedzeniu udział wzięło 15 z 30 członków honorowych naszego Stowarzyszenia. Głównym punktem posiedzenia Rady był wybór nowego przewodniczącego. Zgłoszonymi kandydatami byli Kol. Stanisław Rychlicki, Kol. Ryszard Cygan i Kol. Ludwik Kossowicz. Przewodniczącym Rady został wybrany Stanisław Rychlicki, uzyskując w głosowaniu tajnym największą liczbę głosów. Nowo wybrany przewodniczący powołał na wiceprzewodniczącego Ryszarda Cygana, a na sekretarza Stanisława Szafrana. Zaproponował również, w uznaniu aktywnego zaangażowania w działalność Stowarzyszenia, dotychczasowego przewodniczącego kol. Ludwika Kossowicza na honorowego przewodniczącego Rady Seniorów. Spotkanie to było również okazją do szerokiej dyskusji na temat funkcji i przyszłej działalności stowarzyszenia oraz roli jaką Rada Seniorów mogłaby odgrywać w jego działalności.

(foto archiwum SITPNiG)

24 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page