World Petroleum Council, Bahrain 13-15 grudnia 2016 r.

20/12/2016

Posiedzenie Światowej Rady Naftowej, której Polska jest członkiem i działa poprzez Polski Komitet Narodowy w ramach SITPNiG, odbyło się w tym roku w Bahrainie. Trzydniowe spotkanie, w którym wziął udział Piotr Dziadzio – sekretarz generalny SITPNiG i jednocześnie sekretarz PKN ŚRN obejmowało szereg ważnych elementów działalności WPC. Spotkanie było również formą dyskusji dotyczącej sytuacji na świecie w branży naftowej oraz dawało możliwość dyskusji z przedstawicielami różnych krajów w szerokim zakresie działalności Komitetów Narodowych oraz wzajemnej ich współpracy.

Jednym z nich był przegląd stanu organizacyjnego Światowego Kongresu Naftowego, który w przyszłym roku ma się odbyć w Stambule w dniach 9-13 lipca 2017 roku. Szeroko dyskutowano wszystkie bloki tematyczne, ilość artykułów, referatów i posterów zgłoszonych na każdy z nich oraz ich jakości i ważność. Łączna ilość zgłoszonych abstraktów z 55 krajów wynosi 1536 (z Polski tylko 8).

Przedstawiono zakres pracy i zaangażowania Komitetu do spraw Młodzieży, który aktywnie uczestniczy w przygotowaniach Kongresu jak i na forum międzynarodowym. Zwrócono uwagę, że jest możliwość organizacji podczas Kongresu sesji ministerialnych. Dotychczas chęć organizacji takich sesji zgłosiły Arabia Saudyjska, Kanada, Polska i Pakistan. Sporo miejsca zajęło przedstawienie stanu bezpieczeństwa, podzas Kongresu oraz środki podjęte w tym zakresie wraz z prezentacją ochrony obiektów kongresowych i hoteli, co w świetle ostatnich zamachów ma ogromne znaczenie. Omówione zostały również zrealizowane w 2015 roku w ramach WPC workshop’y oraz ich tematyka i zakres oraz zatwierdzony budżet na 2017 rok.

 Obrady plenarne WPC, fot. Piotr Dziadzio

 

Ważnym, ostatnim elementem spotkania krajów członkowskich był wybór kraju, w który zostanie zorganizowany w 2020 roku 23 Światowy Kongres Naftowy. Dwóch kandydatów Kanada i USA, doskonale przygotowane organizacyjnie oraz promocyjne poddało się ocenie członków WPC. W wyniku tajnego głosowania Stany Zjednoczone Ameryki wygrały większością głosów. Houston zatem będzie organizatorem tego największego i najbardziej prestiżowego Kongresu na Świecie w 2020 roku.
Gościem specjalnym Kongrsu był Minister Ropy Królestwa Bahrainu Shhaikh Mohammed bin Khalifa Al Khalifa.

Kolejne posiedzenie członków Światowej Rady Naftowej oraz wybory nowego zarządu odbędzie się 9 lipca 2017 roku w Stambule. 

Przedstawiciele zwycięskiego zespołu z USA w towarzystwie Josefa Toth’a Prezydenta WPC (czwarty od lewej) fot. P. Dziadzio

Pamiątkowe zdjęcie. Od lewej: Sekretarz PKN ŚRN: Piotr Dziadzio. Minister Ropy Królestwa Bahrainu: Shhaikh Mohammed bin Khalifa Al Khalifa. Mer Houston: Sylvester Turner i  Przewodniczący Amerykańskiego Komitetu Narodowego: Galen Cobb.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Polecane

Pomnik historii dla XIX wiecznej kopalni ropy naftowej w Bóbrce.

December 11, 2018

1/4
Please reload

Ostatnio dodane
Please reload

Wyszukaj po frazach