top of page

Posiedzenie Kapituły Honorowej Szpady SITPNiG

W dniu 19 grudnia 2016 r. o godz. 13: 00, w Dziekanacie Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, paw. A-0 odbyło się posiedzenie Kapituły „Honorowej Szpady Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego - SITPNiG”.

W posiedzeniu udział wzięli: Dr Piotr Dziadzio, Sekretarz Generalny SITPNiG, Prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz, Dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski Dziekan Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Dr inż. Aneta Sapińska- Śliwa, Prodziekan Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Dr inż. Ewa Adamiec, Prodziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Kapituła przeprowadziła weryfikację kandydatów do nadania „Honorowej Szpady SITPNiG” dla Najlepszych Absolwentów Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska oraz Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w roku akademickim 2015/2016.

W wyniku sporządzonej listy rankingowej i przeprowadzonej oceny absolwentów WGGiOŚ, do nagrody „Honorowej Szpady SITPNiG” dla Najlepszych Absolwentów WGGiOŚ wytypowana została Pani mgr inż. Natalia Radzik, która studiowała kierunek Górnictwo i Geologia i uzyskała ze studiów pierwszego i drugiego stopnia średnią ocen 4,82.

Wyróżnienie otrzymuje sześciu absolwentów WGGiOŚ

„Honorowa Szpada SITPNiG oraz wyróżnienia dla Najlepszych Absolwentów WGGiOŚ zostaną wręczone na uroczystym rozdaniu dyplomów w dniu 5 stycznia 2017 roku, w Auli A-O w Akademii Górniczo-Hutniczej.


W wyniku przeprowadzone ewaluacji studentów wydziału WWNiG, żaden student Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu nie spełnił kryterium średniej powyżej 4,71 i Kapituła nie przyznała „Honorowej Szpady SITPNiG”, ani wyróżnień dla Najlepszych Absolwentów WWNiG Akademii Górniczo-Hutniczej. Kapituła sugeruje rozważenie, zmiany zapisu w regulaminie dotyczącą uzyskania przez kandydata średniej ocen z pierwszego i drugiego stopnia powyżej 4,71 i proponuje w kolejnych latach uzyskanie przez studenta średniej 4,5. Kapituła podjęła również decyzję, że absolwentka nagrodzona „Honorową Szpadą SITPNiG” jak również wyróżnieni studenci otrzymają od SITPNiG listy rekomendacyjne.

(foto archiwum SITPNiG)

101 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page