top of page

Posiedzenie Prezydium i Zarządu Głównego SITPNIG

21 grudnia w siedzibie Spółki PGNiG S.A. w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Prezydium Zarządu oraz trzecie posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Obu spotkaniom, poświęconym bieżącej oraz planowanej w 2017 roku działalności przewodniczył prezes PGNiG, S.A., jednocześnie prezes SITPNiG – Piotr Woźniak. W posiedzeniu wzięło udział 21 członków Zarządu oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Na obu posiedzeniach dyskutowano oraz zatwierdzono plany działalności merytorycznej Zarządu Głównego oraz Oddziałów SITPNiG. Zatwierdzone zostały również składy rad i komisji działających w ramach Stowarzyszenia oraz prowizorium budżetowe. Szeroka dyskusja oraz wiele propozycji dotyczyło ostatniej kwestii, a w szczególności wysokości składki członkowskiej, na której opiera się zasadnicza część budżetu. Jest to sprawa, nad którą Zarząd Główny dyskutował już kolejny raz i wypracował stanowisko, które będzie szeroko prezentowane członkom SITPNiG, przed jego wprowadzeniem w życie. Zarząd Główny podjął również decyzję o rozpoczęciu prac nad nowym Statutem SITPNIG przez kancelarię prawną z Krakowa oraz przyjął do grona Członków Wspierających firmę Weld-Gaz. Bardzo ważnym, z punktu widzenia działalności SITPNiG była deklaracja wzajemnej otwartej współpracy pomiędzy PGNiG a SITPNiG wyrażonej nie po raz pierwszy przez prezesa Woźniaka. Po zakończeniu posiedzenia odbyło się uroczyste spotkanie świąteczno-noworoczne.

(foto archiwum SITPNiG)


9 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page