top of page

Noworoczne spotkanie Oddziału SITPNiG w Krakowie - 2017 r.

W dniu 11.01.2017 r. w sali koncertowej Fundacji Krakus w Krakowie odbyło się noworoczne spotkanie Zarządu Oddziału SITPNiG w Krakowie z udziałem członków honorowych oraz działaczami kół zakładowych i klubu seniora.

Podczas spotkania prezes Zarządu Oddziału SITPNiG w Krakowie, Dominik Staśko przedstawił sprawozdanie z działalności Oddziału w roku 2016 oraz plan pracy na rok 2017 i złożył wszystkim uczestnikom spotkania serdeczne życzenia noworoczne, przekazując je również za pośrednictwem obecnych - wszystkim członkom Oddziału SITPNiG w Krakowie. W trakcie uroczystego spotkania odbyło się wręczenie honorowych odznak Stowarzyszenia wyróżnionym członkom kół zakładowych.

W dalszej części spotkania głos zabrali: poprzedni prezes Zarządu Oddziału SITPNiG w Krakowie - Krzysztof Dybaś, a także Stanisław Szafran, Piotr Niewiarowski, Ludwik Kosowicz, Andrzej Gonet, Michał Płatosz, Ryszard Cygan i Jan Artymiuk. Spotkanie uświetnił występ wokalno-taneczny zespołu młodzieżowego ze szkoły podstawowej w Krakowie. Uczestnicy spotkania, w trakcie koleżeńskiej biesiady wymieniali się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi swojej działalności zawodowej jak również działalności stowarzyszeniowej - zwłaszcza w bieżący roku.

W roku 2017 odbędzie się Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów dot. zmian statutowych w działalności naszego Stowarzyszenia. Będzie to rok stabilizowania działalności Stowarzyszenia w nowych warunkach społeczno-politycznych.

27 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page