top of page

Spotkanie korespondentów SITPNiG do współpracy z SPE , EAGE, AAPG

We wtorek 31 stycznia 2017 r. odbyło się w biurze Zarządu Głównego w Krakowie spotkanie korespondentów SITPNiG do współpracy z największymi światowymi stowarzyszeniami: AAPG (American Association of Petroleum Geologists), EAEG (European Association of Geoscientists and Engineers) oraz SPE (The Society of Petroleum Engineers). W spotkaniu wzięli udział Piotr Dziadzio - sekretarz generalny SITPNiG oraz Marek Hoffman – odpowiedzialny za kontakty z AAPG, Stanisław Nagy - odpowiedzialny za kontakty z SPE, Jan Wójcik i Leopold Sułkowski - odpowiedzialni za kontakty z EAEG.

(fot. D. Bernaś)


Podczas spotkania omówione zostały możliwości współpracy SITPNiG z wymienionymi stowarzyszeniami oraz warunki korzystania z ich zasobów wiedzy (wydawnictw), seminariów transmitowanych on-line (webinariów) oraz możliwości upowszechniania tych zasobów członkom SITPNiG. Dyskutowano w jaki sposób można by było skorzystać z tych, które będą dostępne w 2017 roku oraz o możliwości sprowadzenia wysokiej klasy specjalistów (z różnych dziedzin szeroko rozumianego upstreamu i downstreamu), którzy mogli by zaprezentować wiodące referaty podczas Kongresu Naftowców i Gazowników, który planowany jest w pierwszej połowie 2018 roku.

Uczestnicy zdefiniowali również szereg zadań na najbliższe tygodnie, które powinny zostać wykonane, aby określić w jakim zakresie taka współpraca jest możliwa.

80 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page