Posiedzenie Komisji ds.Odznak i Tytułów Honorowych ZG SITPNiG

06/03/2017

W środę, 1 marca 2017 r. w Krakowie, w siedzibie Zarządu Głównego Stowarzyszenia  z udziałem Sekretarza generalnego Piotra Dziadzio, odbyło się pierwsze w XXXIX kadencji SITPNiG posiedzenie Komisji ds. Odznaczeń i Tytułów Honorowych, któremu przewodniczył Włodzimierz Tomczak - przewodniczący Komisji.
Posiedzenie rozpoczęło się szkoleniem z zakresu ochrony danych osobowych oraz omówieniem nowych funkcjonalności strony internetowej SITPNIG, dostępnych dla członków Komisji. W czasie spotkania Piotr Marcinkowski został wybrany na zastępcę przewodniczącego a Dariusz Skurczyński na sekretarza Komisji. Omówiono również regulaminy i zmiany, jakie powinny nastąpić w procesie nadawania Odznak Honorowych SITPNiG i NOT. Zmiany te będą podyktowane przygotowywanym nowym statutem Stowarzyszenia i koniecznością pełnej ich zgodności. Podczas posiedzenia Komisja rozpatrzyła i zaopiniowała zgłoszone przez Oddziały wnioski o nadanie odznak i tytułów honorowych SITPNiG oraz FSNT NOT.


 

 

Rozpatrzonych i pozytywnie zaopiniowanych zostało 28 wniosków na odznaki i tytuły honorowe SITPNiG oraz FSNT NOT. Wśród nich jest 17 wniosków o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej SITPNiG,  7 wniosków o nadanie Złotej Odznaki Honorowej SITPNiG, 3 wnioski o nadanie Diamentowej Odznaki Honorowej SITPNiG oraz 1 wniosek o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej NOT. Wniosek zostanie skierowany do zatwierdzenia na najbliższe posiedzenie Zarządu Głównego.

 

Foto archiwum SITPNiG

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Polecane

Pomnik historii dla XIX wiecznej kopalni ropy naftowej w Bóbrce.

December 11, 2018

1/4
Please reload

Ostatnio dodane
Please reload

Wyszukaj po frazach