top of page

Posiedzenie Komisji ds.Odznak i Tytułów Honorowych ZG SITPNiG

W środę, 1 marca 2017 r. w Krakowie, w siedzibie Zarządu Głównego Stowarzyszenia z udziałem Sekretarza generalnego Piotra Dziadzio, odbyło się pierwsze w XXXIX kadencji SITPNiG posiedzenie Komisji ds. Odznaczeń i Tytułów Honorowych, któremu przewodniczył Włodzimierz Tomczak - przewodniczący Komisji. Posiedzenie rozpoczęło się szkoleniem z zakresu ochrony danych osobowych oraz omówieniem nowych funkcjonalności strony internetowej SITPNIG, dostępnych dla członków Komisji. W czasie spotkania Piotr Marcinkowski został wybrany na zastępcę przewodniczącego a Dariusz Skurczyński na sekretarza Komisji. Omówiono również regulaminy i zmiany, jakie powinny nastąpić w procesie nadawania Odznak Honorowych SITPNiG i NOT. Zmiany te będą podyktowane przygotowywanym nowym statutem Stowarzyszenia i koniecznością pełnej ich zgodności. Podczas posiedzenia Komisja rozpatrzyła i zaopiniowała zgłoszone przez Oddziały wnioski o nadanie odznak i tytułów honorowych SITPNiG oraz FSNT NOT.


Rozpatrzonych i pozytywnie zaopiniowanych zostało 28 wniosków na odznaki i tytuły honorowe SITPNiG oraz FSNT NOT. Wśród nich jest 17 wniosków o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej SITPNiG, 7 wniosków o nadanie Złotej Odznaki Honorowej SITPNiG, 3 wnioski o nadanie Diamentowej Odznaki Honorowej SITPNiG oraz 1 wniosek o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej NOT. Wniosek zostanie skierowany do zatwierdzenia na najbliższe posiedzenie Zarządu Głównego.


Foto archiwum SITPNiG

14 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page