top of page

Posiedzenie Rady Programowej Czasopism WNiG i WN

W dniu 14 marca 2017 w Krakowie odbyło się, pierwsze w tej kadencji, posiedzenie Rady Programowej Czasopism SITPNiG. Na wstępie dokonano podziału obowiązków pomiędzy członków Rady, która po ukonstytuowaniu się będzie pracowała w składzie: Ryszard Chylarecki – przewodniczący, Stanisław Rychlicki - z-ca przewodniczącego, Rafał Kudrewicz - sekretarz, Mirosław Jankowski - członek, Andrzej Koźlecki - członek, Magdalena Kudła - członek, Mirosław Majchrzak - członek, Stanisław Nagy - członek, Jan Sęp - członek - członek, Jerzy Stopa - członek, Erwin Szwast – członek.

W posiedzeniu, oprócz członków Rady, wzięli udział redaktorzy naczelni Wiadomości Naftowych i Gazowniczych oraz Wieku Nafty - Piotr Dziadzio i Jan Lubaś.


W trakcie posiedzenia przedyskutowano założenia wydawnicze na 2017 rok, funkcjonowanie stron internetowych czasopism stowarzyszeniowych, które docelowo mają być umieszczone na serwerze Stowarzyszenia. Członkowie Stowarzyszenia, wzorem innych organizacji zawodowych, będą mieli dostęp do elektronicznej wersji czasopism, na podstawie loginu i hasła. Planuje się także udostępnienie materiałów archiwalnych. Podkreślono potrzebę dostosowania czasopism do wymogów współczesnej komunikacji poprzez media elektroniczne, zarówno ze względu na dostęp do szerszego kręgu odbiorców, jak też wymagania związane z kwalifikacją i punktowaniem czasopism naukowych. Sekretarz generalny Piotr Dziadzio przedstawił propozycję opracowania nowych znaków graficznych czasopism, jednoznacznie pokazujących ścisły związek ze Stowarzyszeniem. Ponadto omówiono stronę finansową funkcjonowania czasopism, w tym możliwości pozyskania środków od członków wspierających poprzez publikację materiałów reklamowych. Na zakończenie przedyskutowano sprawę ewentualnych zmian formy wydawania Wiadomości Naftowych i Gazowniczych, a w szczególności sposobu łamania szpalt, zwłaszcza w części zawierającej artykuły naukowe i techniczne.

8 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page