top of page

I Posiedzenie Komisji ds. Młodzieży i Studentów przy SITPNiG

W dniu 28 marca 2017 roku w siedzibie Zarządu Głównego odbyło się pierwsze spotkanie członków Komisji ds. Młodzieży i Studentów przy SITPNiG. Podczas spotkania, na którym obecni byli członkowie Komisji oraz sekretarz generalny Piotr Dziadzio, Komisja ukonstytuowała się. Na nową kadencję Komisji, członkowie wybrali spośród siebie następujący Zarząd: Paweł Pisera – przewodniczący, Michał Michna – zastępca przewodniczącego, Małgorzata Ratajczak – sekretarz.

Spotkanie, po krótkim wprowadzeniu i omówieniu planowanych działań przez Sekretarza Generalnego przerodziło się w żywą dyskusję na temat planów pracy Komisji na kadencję 2016-2020. Spośród najważniejszych jakie można wymienić jest otwarcie się na nowoczesne technologie, w szczególności związane z komunikacją internetową i uczestnictwem w życiu portalów społecznościowych, takich jak facebook.com oraz linkedin.com. Prężnie działający profil SITPNiG na wymienionych portalach pozwoli dotrzeć do większej ilości odbiorców i rozreklamować Stowarzyszenie. Stworzono wstępny plan pracy komisji, który będzie przedmiotem dalszych opracowań.

(fot. Dominika Bernaś)

Kolejnym etapem dyskusji było poruszenie spraw związanych z uczestnictwem Członków Komisji w branżowych konferencjach odbywających się w Polsce i na Świecie. Wskazanym było by większe zaangażowanie się w Członków Komisji w uczestnictwo i organizację tego typu przedsięwzięć.

W ostatniej i najdłuższej części spotkania Członkowie dyskutowali na temat zacieśniania współpracy pomiędzy Oddziałami SITPNiG, zwiększeniu przepływu informacji, wymianie doświadczeń i wiedzy pomiędzy młodymi członkami Stowarzyszenia. Szczególny nacisk należy położyć na większe zaangażowanie młodych Członków w życie Stowarzyszenia. Idealnym były by cykliczne spotkania młodych członków połączone z zapraszaniem osób z branży lub starszych doświadczonych koleżanek i kolegów mogących podzielić się swoją wiedzą z młodszymi.

W przygotowanie i opracowanie strony Stowarzyszenia na portalach zobowiązali się włączyć również Członkowie naszej Komisji. Członkowie zgodnie porozumieli się co do chęci zorganizowania kolejnego spotkania koła, dalszych pomysłów i ich realizacji.

23 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page