top of page

Bolesław Bajorski - Pożegnanie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 22 kwietnia 2017 roku zmarł

Bolesław Bajorski

Odszedł od nas Kolega i Przyjaciel, Człowiek Wielkiego Serca, wyjątkowej skromności i życzliwości


Urodził się w 1953 roku w Krakowie. W 1972 roku przybył do Krosna gdzie ukończył Państwowe Studium Kulturalno- Oświatowe na kierunku fotografia. Z Krosnem związał się na stałe. W latach 1975 – 1979 pracował jako fotoreporter i grafik w Tygodniku Regionalnym „Podkarpacie” i gazecie Krośnieńskich Hut Szkła „Szklane Zagłębie”. Jego fotografie publikowane były też w wielu czasopismach i wydawnictwach: „Nowiny”, „Prometej”, „A-Z”, „Głos Rzeszowa”, „Życie Przemyskie” i serwisie Krajowej Agencji Wydawniczej. W latach 80- tych pracował w redakcji „Wiadomości Naftowych i Gazowniczych” gdzie był redaktorem technicznym i „Wieku Nafty”, a w 1982 roku podjął pracę w Krośnieńskim Zakładzie Górnictwa Nafty i Gazu. Od 1992 roku prowadził własną Agencję Reklamy i Promocji „ARP”. W agencji wykonywał fotografie reklamowe, produktowe, reportażowe dla firm z Krosna, Sanoka i okolic.

Od wielu lat związany był z Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazownictwa im. I. Łukasiewicza w Bóbrce i Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego dla których wykonywał dokumentację fotograficzną uroczystości, kongresów i zjazdów. Brał udział w opracowaniu wielu wystaw, folderów reklamowych, kalendarzy i przewodników. Jego zdjęcia stanowią ozdobę wydawanych albumów i publikacji.

Był wielkim przyjacielem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego. To dzięki Jego wielkiej pracy możemy korzystać dziś z setek dawnych fotografii zarchiwizowanych w formie elektronicznej, oraz cieszyć się widokiem szczególnej, unikatowej stałej ekspozycji w bobrzeckim Muzeum o historii polskich Stowarzyszeń Naftowych.

W uznaniu jego pracy został uhonorowany Medalem Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce i Złotą Odznaką Honorową SITPNiG.

Pozostaniesz w naszej pamięci

29 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page