top of page

Sympozjum w Łańcucie - Budując przyszłość korzystajmy z doświadczeń

22 kwietnia 2017 r. w Łańcucie odbyło się organizowane przez Oddział SITPNiG w Tarnowie sympozjum, połączone z obchodami jubileuszu działalności kół w: Tarnowie – 35 lecie, Jarosławiu – 20 lecie, Rzeszowie – 20 lecie, Lublinie – 15 lecie, Sandomierzu – 10 lecie. Sympozjum pod znamiennym tytułem ”Budując przyszłość korzystajmy z doświadczeń” urozmaicone było zwiedzaniem pięknych sal zamku Potockich w Łańcucie. Otwierając uroczystość prezes zarządu oddziału Ryszard Ryba przywitał zebranych w Wielkiej Sali Jadalnej zamku. Z ramienia Zarządu Głównego SITPNiG w spotkaniu uczestniczył sekretarz generalny Piotr Dziadzio, który przekazał życzenia od prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Piotra Woźniaka.

(fot. P. Dziadzio)

Ważnym punktem uroczystości było uhonorowanie zasłużonych członków Stowarzyszenia dyplomami Członka Honorowego SITPNiG dla Bogdana Pastuszki, Tadeusza Zawilińskiego, Lucjana Łużeckiego oraz wręczenie odznak honorowych aktywnym członkom Stowarzyszenia. Kolejnym punktem spotkania było złożenie wieńca pod tablicą upamiętniającą osobę Ignacego Łukasiewicza.

Dalsza część uroczystości odbywała się w salach restauracji Zamkowej, gdzie poszczególni przewodniczący kół przedstawili prezentacje dokumentujące dotychczasową działalność. Na ręce przewodniczących zostały przekazane upominki od Zarządu Głównego, dyplomy gratulacyjne od prezesa Oddziału PZITS w Tarnowie Zbigniewa Łabuza, dyplomy oraz publikacje książkowe od przewodniczącego koła w Lublinie oraz pamiątkowe lampy Łukasiewicza od Zarządu Oddziału w Tarnowie. Uroczystość uświetnił krótki występ dzieci z Zespołu Tańca Nowoczesnego Iskierka w Łańcucie. Suma rocznic świętowanych przez koła na sympozjum stanowi liczbę 100, co zostało zaakcentowane na jubileuszowym torcie.

72 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page