top of page

V Posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG

9 czerwca w Wieliczce w hotelu Soray odbyło się kolejne, piąte posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, któremu przewodniczył wiceprezes SITPNiG – Wiesław Prugar. W posiedzeniu wzięło udział 22 członków Zarządu oraz przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej. Zarząd na posiedzeniu omówił ponad 16 punktów istotnych dla bieżącej działalności Stowarzyszenia oraz podjął 15 uchwał.

Posiedzenie poświęcone było bieżącej działalności Stowarzyszenia, którą omówił sekretarz generalny SITPNiG Piotr Dziadzio oraz działalności finansowej SITPNiG w 2016 r., którą zaprezentował Krzysztof Knap – skarbnik SITPNiG. ZG w tych sprawach podjął odpowiednie uchwały. Były to uchwały w zakresie zatwierdzenia wykonania planu finansowego i sprawozdania finansowego SITPNiG za 2016 r., po uzyskaniu pozytywnych rekomendacji przygotowanych przez Komisję Finansowo-Budżetową i Główną Komisję Rewizyjną. Stanowisko GKR przedstawił Stanisław Józefczyk.

Kolejnymi tematami ZG były sprawy związane z niezbędnymi rekomendacjami Zarządu Głównego dla XL Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów. Zarząd rekomendował na XL NWZD skład prezydium zjazdu i komisji zjazdowych oraz przyjął regulamin obrad XL NWZD. Najważniejszą jednak kwestią była rekomendacja zmian w Statucie SITPNiG, nad którym prace trwały od stycznia br., nowego kodeksu etyki członków SITPNiG oraz nowych regulaminów Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego, które to musiały zostać zatwierdzone wraz ze statutem podczas Zjazdu. Wszystkie dokumenty zostały rekomendowane w formie dostarczonej zarówno dla członków ZG, jak i delegatów na NWZD z uwagą, że podczas Zjazdu uregulowane zostaną zapisy wymagające zgody delegatów mające kluczowe znaczenie dla SITPNiG.

W drugiej części posiedzenia kol. Włodzimierz Tomczak zaprezentował rekomendację Komisji, ds. Odznaczeń i Tytułów Honorowych kandydatów do nadania członkostwa honorowego SITPNiG (dla trzech członków SITPNIG); oraz Odznak Honorowych SITPNiG (jednej diamentowej i sześciu srebrnych). Podjęto również uchwały w sprawie przyjęcia nowego członka wspierającego SITPNiG – ABB Sp. z o.o. oraz ustania członkostwa wspierającego METALNAFT Sp. z o.o. i Intergaz Sp. z o.o., Omówiona została propozycja Księgi identyfikacji wizualnej SITPNiG oraz podana została informacja w zakresie organizacji XII Polskiego Kongres Naftowców i Gazowników. Lista podjętych uchwał znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce: Plany pracy i realizacja.

(foto archiwum SITPNiG)

16 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page