top of page

22. World Petroleum Congress – okiem wolontariuszy

W dniach od 9 do 14 lipca w Stambule odbył się 22. Światowy Kongres Naftowy (World Petroleum Congress) będący wyjątkowym wydarzeniem związanym z wymianą poglądów o sytuacji branży naftowej. Jego prestiż wyróżnia się 3-letnią cyklicznością oraz światowym zasięgiem. Światowy Kongres Naftowy skupił grono najważniejszych specjalistów w dziedzinie poszukiwania, wydobycia i przeróbki ropy naftowej i gazu. Udział w kongresie pozwolił na bezpośredni kontakt ze wszystkimi znaczącymi firmami z branży oraz umożliwił zapoznanie się z obecnie panującymi trendami w szeroko pojętej problematyce górnictwa naftowego i gazownictwa. Ważnym aspektem była również integracja środowiska branży naftowej, wymiana doświadczeń i nawiązanie nowych kontaktów oraz współpracy ze specjalistami i przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za rozwój tej branży na świecie.

Na to wydarzenie zostali wydelegowani jako wolontariusze: Klaudia Wilk (INiG-PIB), która z racji nominacji do Komitetu Młodych Profesjonalistów (WPC Young Professionals) na cykl 2017-2020 będzie reprezentowała Polskę w ww. komitecie, oraz Kamil Klejna (PGNiG). (Obydwoje wyłonieni zostali w ramach konkursu ogłoszonego przez Polski Komitet Narodowy Światowej Rady Naftowej).

Już pierwszego dnia, jeszcze przed rozpoczęciem kongresu, nasi przedstawiciele mieli możliwość poznania swoich rówieśników (każdy narodowy komitet miał możliwość przysłania na Kongres 2 przedstawicieli). Organizatorzy przygotowali grę integracyjną Oilympics, w której startujące drużyny miały rozwiązać wspólnie zagadki z dziedziny historii, polityki, geologii czy wiertnictwa w jak najkrótszym czasie. Dzięki temu młodzi mogli zobaczyć najatrakcyjniejsze miejsca Stambułu takie jak: Grand Bazaar, Hagia Sophia czy Basilica Cistern (znaną między innymi z filmu „Inferno”). Wyczerpujący dzień został zwieńczony rejsem Cieśniną Bosfor wypełnioną lazurową wodą. Drużyna z udziałem Kamila Klejny zwyciężyła Oilympics pokonując pozostałe sześć zespołów.


Wręczenie nagród za zwycięstwo w Oilympics oraz medal


Rozpoczęcie 22. World Petroleum Congress miało wyjątkowy charakter nie tylko ze względu na obecność kluczowych dla branży ministrów oraz prezesów. W jego trakcie wręczono również nagrodę honorową od World Petroleum Council Sekretarzowi USA Rexa Tillersona. Amerykanin przekazał wszystkim, że energetyka będzie kręgosłupem dla światowego rozwoju. W tym duchu kontynuowano kongres, którego celem było uściślenie współpracy między obecnymi delegatami, a w rezultacie utrzymanie dalszego rozwoju branży naftowej.

W czasie kongresu odbywały się spotkania Komitetu Młodych Profesjonalistów, uczestniczyli w nich reprezentanci 15 krajów zrzeszonych, (w tym m.in. Klaudia Wilk), których celem jest:

  • stworzenie i wspólne rozwijanie globalnego forum dla młodych ludzi,

  • zdobywanie nowych pomysłów w przemyśle naftowym,

  • promowanie realistycznego obrazu przemysłu naftowego, jego wyzwań i możliwości,

  • zmniejszenie luki generacyjnej poprzez opiekę mentorską.

Komitet Młodych Profesjonalistów


W ramach działalności tego komitetu w trakcie kongresu odbyły się następujące sesje:

- Technical Tours - wycieczki techniczne, jako 30-minutowe wizyty u głównych firm naftowych, prezentujących się w hali wystawowej. Między innymi grupa studentów gościła na stosiku PGNiG. - Oil Talks – podczas tej sesji, po wcześniejszym zarejestrowaniu tematu wypowiedzi, można było podzielić się swoimi doświadczeniami oraz wiedzą z rówieśnikami, na zasadzie wolnych wypowiedzi związanych z doświadczeniami naftowymi. - Mentoring network - można było dołączyć do programu opieki i doradztwa. W czasie tej sesji podopieczni mogli porozmawiać twarzą w twarz ze swoimi mentorami. - Fine tune my CV – odbywała się indywidualna sesja, w której doświadczony przedstawiciel HR oceniał i poprawiał życiorys kandydata. - WPC YP: We want you – sesja miała na celu przekazanie informacji na temat działalności WPC Young, a także możliwości zaangażowania się w wolontariat dla młodych.

Przedstawiono również plany działalności YP na cykl 2017-2020. W szczególności podkreślone zostały aspekty wpływu Komitetu Młodych Profesjonalistów poprzez wydawanie magazynu dla młodych a także najlepsze praktyki dotyczące powoływania Narodowego Komitetu YP. W ramach budowy sieci kontaktów zorganizowane zostaną spotkania młodych w Serbii w 2018 oraz Petersburgu w 2019 (FLF przy Forum Ekonomicznym).

Komitet Młodych Profesjonalistów kadencji 2017-2020 już rozpoczął przygotowania wypracowując szereg założeń i wstępny plan działania. Klaudia Wilk została wybrana do pracy przy programie "Mentoring”. Równolegle będą realizowane również inne projekty w tym: YP Magazine, YP Survey, YP Connect, Development of regional YP network (National Practioners), Communication with WPC EC and Secretariat itp. Otrzymano również wsparcie przy organizacji lokalnych komitetów YP tzw. buddy programme.

Dzięki udziałowi w kongresie możliwe było poznanie m.in. ministrów energii Kataru, Arabii Saudyjskiej, Indii oraz prezesów ExxonMobil, BP, Shell, SINOPEC czy NIOC. Oprócz rozmów w kuluarach prezentowali oni podczas przeznaczonych paneli dyskusyjnych możliwość przedstawienia własnych poglądów na obecną sytuację rynkową oraz jakim problemom będzie musiała się przeciwstawić branża. Swoje opinie oraz doświadczenia prezentowali również menadżerowie, a tematyka ich wystąpień została podzielona na bloki:

  • Poszukiwanie oraz produkcja ropy i gazu

  • Rafinacja, transport oraz petrochemia

  • Przetwarzanie, transport oraz rynki gazu ziemnego

  • Zrównoważony rozwój przemysłu

O dużym zainteresowaniu uczestnictwem w kongresie świadczyła liczba ponad 1500 zgłoszonych referatów, spośród których zostały wybrane najbardziej interesujące i przedstawione przybyłym słuchaczom.

Oprócz toczących się dyskusji można była się również zapoznać z ofertą oraz prezentacją firm w halach wystawowych. Wśród wielu stoisk można szczególnie wyróżnić PGNiG, który przyciągał tłumy. Zainteresowani często dopytywali się o skalę działalności, efekty prac związanych z poszukiwaniem gazu łupkowego oraz możliwości współpracy. Stoisko PGNiG przyciągało również studentów.

Kolejny 23. World Petroleum Congress odbędzie się w Houston, miejscu szczególnym ze względu na wkład w rozwój sektora naftowego. Osoby odpowiedzialne za organizację tego wydarzenia, mają nadzieję, że będzie ono równie owocne jak to w Stambule, a polska delegacja, również w postaci Młodych Profesjonalistów, odegra w nim ważną rolę i będzie godnie reprezentować nasz kraj. W związku z tym, przez najbliższe 3 lata czeka nas proces organizacji Komitetu Młodych Profesjonalistów w naszym kraju.

30 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page