top of page

79 EAGE Konferencja i Wystawa - Paryż 2017

Tegoroczna Konferencja i Wystawa EAGE odbyła się w Paryżu w dniach 12-15 czerwca w centrum Paris expo Porte de Versailles. W Konferencji wzięło udział około 5700 osób. Wygłoszono 1000 referatów i posterów w 154 sesjach, odbyło się 18 workshopów i 7 kursów a w wystawie wzięło udział ponad 300 firm i stowarzyszeń w tym 4 wystawców z Polski: SAOGIET – Scientific Association of Oil and Gas Industry Engineers and Technicians (SITPNiG) Poland, Geofizyka Toruń SA, Geopartner Sp. z o.o., oraz Akademia Górniczo Hutnicza.

Uroczyste spotkanie władz Stowarzyszenia i działaczy z wielu krajów, na którym pożegnany został Prezes EAGE w kadencji 2016/17 Chris Ward i równocześnie powitany Prezes EAGE 2017/18 Jean Jacques Biteau odbyło się w zabytkowym budynku Villa Emerige. Zgodnie ze statutem EAGE każdego roku wyłaniany jest w drodze wyborów „powszechnych” (członkowie EAGE głosują za pośrednictwem internetu) Wiceprezes elekt, który po upływie rocznej kadencji automatycznie obejmuje stanowisko Wiceprezesa; ten zaś również na mocy statutu przejmuje obowiązki dotychczasowego Prezesa. Podczas sesji inauguracyjnej odbyła się debata na temat sytuacji i kierunków rozwoju światowej branży ropy i gazu, w szczególności w aspekcie zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi i środowiskowymi. Następnie odbyło się uroczyste otwarcie Wystawy Technicznej i Konferencji EAGE połączone z przyjęciem integracyjnym (Ice Breaker).

Sesja inauguracyjna – (fot. Jan Wójcik)


Podczas spotkania podsumowano działalność EAGE za ostatni rok i podziękowano działaczom Local Chapter i Stowarzyszeń współpracujących za ich pracę. Wręczono także doroczna nagrodę dla najaktywniejszego Local Chapter. W tym roku wyróżnione zostały 2 Local Chapter'y z Francji i Węgier. Przedstawiciele SITPNIG byli zaproszeni i wzięli udział w tej uroczystości. Zebranie lokalnych oddziałów EAGE Local Chapter odbyło się w centrum Paris expo Porte de Versailles. Zaprezentował się nowo utworzony oddział LC w Londynie. W zebraniu wzięli udział przedstawiciele LC Polska, Austria, Ukraina, Węgry, Rosja, Grecja, Chiny, Francja, Azerbejdżan, Serbia, Turcja, Anglia. Każdy oddział przedstawił swoją działalność za ubiegły rok. Przedstawiciele biura EAGE przedstawili możliwości współpracy na rok bieżący oraz podsumowali miniony rok. Omawiano także możliwości założenia grup na portalach społecznościowych.

Goście z AGH na stoisku SITPNiG


Na stanowisku wystawowym SITPNiG przedstawione zostały postery prezentujące aktualną sytuację i działalność naszego Stowarzyszenia, sylwetkę i rolę Stanisława Staszica w historii rozwoju polskiego przemysłu oraz Skansen i Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce. Dostępne były także materiały informacyjne o stowarzyszeniu SITPNiG a także o Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce w językach angielskim, francuskim i polskim. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem odwiedzających.

W trakcie trwania wystawy na naszym stoisku odbyło się spotkanie z zarządem EAGE, na którym omówiono dalszą współpracę obu stowarzyszeń. W spotkaniu wzięli udział ze strony EAGE Roald van Borselen - Membership and Cooperation Officer, Marcel van Loon - Executive Director, Chris Ward - Prezes EAGE 2016/17 oraz obecny Prezes Jean Jacques Biteau; ze strony polskiej Leopold Sułkowski – korespondent EAGE, Jan Wójcik – członek zarządu Local Chapter EAGE Poland.

Dyrektor wykonawczy EAGE Marcel van Loon na stoisku SITPNiG (fot.Jan Wójcik)


Przedstawiciele zarządu EAGE zostali zaproszeni na przyszłoroczny Kongres SITPNiG, na którym będą mogli zaprezentować jego uczestnikom organizację i działalność EAGE. Zostanie również ustalona forma i zakres tematyczny sesji o charakterze techniczno-naukowym (workshop lub wykład z programu Distinguished Lecturers Program DLP) jako wydarzenia towarzyszącego Kongresowi. Zaproponowano również aby EAGE udostępniło jednostanowiskowy dostęp do swoich zasobów informatycznych dostępnych członkom EAGE dla członków SITPNiG.

Konferencja jak zwykle pozwoliła podtrzymać i nawiązać nowe kontakty organizacyjne i zawodowe oraz zapoznać się z kierunkami rozwoju metod poszukiwawczych za ropą i gazem. Następna Doroczna Konferencja i Wystawa Techniczna EAGE odbędzie się w Kopenhadze w dniach 11 do 14 czerwiec 2018.

10 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page